Bảng báo giá bảo hộ lao động tốt nhất tại TP.HCM


 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ

Mã Số Thuế : 0309345786
*** ---&&& --- &&&---***
Địa chỉ TP.HCM : SỐ 72/15 TÂY THẠNH, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Điện Thoại :  0934567132 

Hotline tại TP.HCM :  0934567132

______________________________________________________


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Đồng Phục
Nhóm : Đồng phục bảo vệ
0 BV01 Đồng phục bảo vệ 1 Liên Hệ
1 BV02 Đồng phục bảo vệ 2 Liên Hệ
2 BV3 Đồng Phục Bảo Vệ 3 Liên Hệ
3 BV04 Đồng Phục Bảo Vệ 4 Liên Hệ
4 BV05 Đồng Phục Bảo Vệ 5 Liên Hệ
5 BV06 Đồng Phục Bảo Vệ 6 Liên Hệ
6 Đồng Phục Bảo Vệ 7 Liên Hệ
7 BV08 Đồng Phục Bảo Vệ 8 Liên Hệ
8 BV09 Đồng Phục Bảo Vệ 9 Liên Hệ
9 BV10 Đồng Phục Bảo Vệ 10 Liên Hệ
10 BV11 Đồng Phục Bảo Vệ 11 Liên Hệ
11 BV12 Đồng Phục Bảo Vệ 12 Liên Hệ
12 BV13 Đồng Phục Bảo Vệ 13 Liên Hệ
13 BV14 Đồng Phục Bảo Vệ 14 Liên Hệ
14 BV15 Đồng Phục Bảo Vệ 15 Liên Hệ
15 BV16 Đồng Phục Bảo Vệ 16 Liên Hệ
16 BV17 Đồng Phục Bảo Vệ 17 Liên Hệ
17 BV18 Đồng Phục Bảo Vệ 18 Liên Hệ
18 BV19 Đồng Phục Bảo Vệ 19 Liên Hệ
19 BV20 Đồng Phục Bảo Vệ 20 Liên Hệ
20 BV21 Đồng Phục Bảo Vệ 21 Liên Hệ
21 BV22 Đồng Phục Bảo Vệ 22 Liên Hệ
22 BV23 Đồng Phục Bảo Vệ 23 Liên Hệ
23 BV24 Đồng Phục Bảo Vệ 24 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục công sở
24 DPCS054 Đồng phục công sở DPCS054 Liên Hệ
25 DPCS055 Đồng phục công sở DPCS055 Liên Hệ
26 DPCS057 Đồng phục công sở DPCS057 Liên Hệ
27 DPCS058 Đồng phục công sở DPCS058 Liên Hệ
28 DPCS059 Đồng phục công sở DPCS059 Liên Hệ
29 DPCS060 Đồng phục công sở DPCS060 Liên Hệ
30 DPCS09 Đồng phục công sở DPCS09 Liên Hệ
31 DPCS010 Đồng phục công sở DPCS010 Liên Hệ
32 DPCS011 Đồng phục công sở DPCS011 Liên Hệ
33 Đồng phục công sở DPCS012 Liên Hệ
34 DPCS013 Đồng phục công sở DPCS013 Liên Hệ
35 DPCS014 Đồng phục công sở DPCS014 Liên Hệ
36 DPCS015 Đồng phục công sở DPCS015 Liên Hệ
37 DPCS016 Đồng phục công sở DPCS016 Liên Hệ
38 DPCS017 Đồng phục công sở DPCS017 Liên Hệ
39 DPCS018 Đồng phục công sở DPCS018 Liên Hệ
40 DPCS019 Đồng phục công sở DPCS019 Liên Hệ
41 DPCS020 Đồng phục công sở DPCS020 Liên Hệ
42 DPCS021 Đồng phục công sở DPCS021 Liên Hệ
43 DPCS022 Đồng phục công sở DPCS022 Liên Hệ
44 DPCS023 Đồng phục công sở DPCS023 Liên Hệ
45 DPCS024 Đồng phục công sở DPCS024 Liên Hệ
46 DPCS025 Đồng phục công sở DPCS025 Liên Hệ
47 DPCS026 Đồng phục công sở DPCS026 Liên Hệ
48 DPCS027 Đồng phục công sở DPCS027 Liên Hệ
49 DPCS028 Đồng phục công sở DPCS028 Liên Hệ
50 DPCS029 Đồng phục công sở DPCS029 Liên Hệ
51 DPCS030 Đồng phục công sở DPCS030 Liên Hệ
52 DPCS031 Đồng phục công sở DPCS031 Liên Hệ
53 DPCS032 Đồng phục công sở DPCS032 Liên Hệ
54 DPCS033 Đồng phục công sở DPCS033 Liên Hệ
55 DPCS034 Đồng phục công sở DPCS034 Liên Hệ
56 DPCS035 Đồng phục công sở DPCS035 Liên Hệ
57 DPCS036 Đồng phục công sở DPCS036 Liên Hệ
58 DPCS037 Đồng phục công cở DPCS037 Liên Hệ
59 DPCS038 Đồng phục công cở DPCS038 Liên Hệ
60 DPCS039 Đồng phục công sở DPCS039 Liên Hệ
61 DPCS040 Đồng phục công sở DPCS040 Liên Hệ
62 DPCS041 Đồng phục công sở DPCS041 Liên Hệ
63 DPCS042 Đồng phục công sở DPCS042 Liên Hệ
64 DPCS043 Đồng phục công sở DPCS043 Liên Hệ
65 DPCS044 Đồng phục công sở DPCS044 Liên Hệ
66 DPCS045 Đồng phục công sở DPCS045 Liên Hệ
67 DPCS046 Đồng phục công sở DPCS046 Liên Hệ
68 DPCS047 Đồng phục công sở DPCS047 Liên Hệ
69 DPCS048 Đồng phục công sở DPCS048 Liên Hệ
70 DPCS049 Đồng phục công sở DPCS049 Liên Hệ
71 DPCS050 Đồng phục công sở DPCS050 Liên Hệ
72 DPCS051 Đồng phục công sở DPCS051 Liên Hệ
73 DPCS052 Đồng phục công sở DPCS052 Liên Hệ
74 DPCS061 Đồng phục công sở DPCS061 Liên Hệ
75 DPCS062 Đồng phục công cở DPCS062 Liên Hệ
76 DPCS063 Đồng phục công sở DPCS063 Liên Hệ
77 DPCS064 Đồng phục công sở DPCS064 Liên Hệ
78 DPCS065 Đồng phục công sở DPCS065 Liên Hệ
79 DPCS066 Đồng phục công sở DPCS066 Liên Hệ
80 NM04 Áo Đoàn Thanh Niên Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục áo thun
81 ATD001 Đồng phục áo thun ATD001 Liên Hệ
82 ATD002 Đồng phục áo thun ATD002 Liên Hệ
83 ATD004 Đồng phục áo thun ATD004 Liên Hệ
84 ATD005 Đồng phục áo thun ATD005 Liên Hệ
85 ATD006 Đồng phục áo thun ATD006 Liên Hệ
86 ATD008 Đồng phục áo thun ATD008 Liên Hệ
87 ATD009 Đồng phục áo thun ATD009 Liên Hệ
88 ATD0010 Đồng phục áo thun ATD0010 Liên Hệ
89 ATD0011 Đồng phục áo thun ATD0011 Liên Hệ
90 ATD0012 Đồng phục áo thun ATD0012 Liên Hệ
91 ATD0013 Đồng phục áo thun ATD0013 Liên Hệ
92 ATD0014 Đồng phục áo thun ATD0014 Liên Hệ
93 ATD0015 Đồng phục áo thun ATD0015 Liên Hệ
94 ATD0016 Đồng phục áo thun ATD0016 Liên Hệ
95 DPTT001 Đồng phục thể thao DPTT001 Liên Hệ
96 DPTT002 Đồng phục thể thao DPTT002 Liên Hệ
97 DPTT003 Đồng phục thể thao DPTT003 Liên Hệ
98 DPTT004 Đồng phục thể thao DPTT004 Liên Hệ
99 DPTT005 Đồng phục thể thao DPTT005 Liên Hệ
100 DPTT006 Đồng phục thể thao DPTT006 Liên Hệ
101 DPTT007 Đồng phục thể thao DPTT007 Liên Hệ
102 DPTT008 Đồng phục thể thao DPTT008 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục kỹ sư
103 TH04 Đồng phục kỹ sư TH04 Liên Hệ
104 TH03 Đồng phục kỹ sư TH03 Liên Hệ
105 TH26 Đồng phục kỹ sư TH26 Liên Hệ
106 TH34 Đồng phục kỹ thuật TH34 Liên Hệ
107 TH35 Đồng phục kỹ sư TH35 Liên Hệ
108 TH36 Đồng phục kỹ sư TH36 Liên Hệ
109 TH37 Đồng phục kỹ sư TH37 Liên Hệ
110 TH38 Đồng phục kỹ sư TH38 Liên Hệ
111 TH39 Đồng phục kỹ sư TH39 Liên Hệ
112 TH40 Đồng phục kỹ sư TH40 Liên Hệ
113 TH41 Đồng phục kỹ sư TH41 Liên Hệ
114 TH42 Đồng phục kỹ sư TH42 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục công nhân
115 Quần Áo Bảo Hộ Kaki 65/35 ₫ 125,000
116 Quần Áo Bảo Hộ Kaki VN ₫ 125,000
117 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Thành Công ₫ 265,000
118 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Hàn Quốc Liên Hệ
119 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Nam Định Liên Hệ
120 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Nam Định Màu Cam Liên Hệ
121 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Nam Định Màu Xanh Đậm Liên Hệ
122 Quần Áo Công Nhân Vải Kaki Nam Định Màu Xanh Đen Liên Hệ
123 Áo Bảo Hộ Vải Kaki - Áo Công Nhân Vải Kaki ₫ 65,000
124 Áo Bảo Hộ Vải Kaki Thành Công - Áo Công Nhân Vải Kaki Thành Công ₫ 125,000
Nhóm : Đồng phục áo liền quần
125 NM01 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
126 NM02 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
127 NM04 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
128 NM05 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
129 NM06 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
130 NM07 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
131 NM08 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
132 NM09 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
133 NM10 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
134 NM11 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
135 NM12 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
136 NM13 Quần Áo Công Nhân Liền Quần Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục nhà hàng
137 001 Đồng phục nhà hàng 001 Liên Hệ
138 002 Đồng phục nhà hàng 002 Liên Hệ
139 003 Đồng phục nhà hàng 003 Liên Hệ
140 004 Đồng phục nhà hàng 004 Liên Hệ
141 005 Đồng phục nhà hàng 005 Liên Hệ
142 006 Đồng phục nhà hàng 006 Liên Hệ
143 Đồng phục nhà hàng 007 Liên Hệ
144 008 Đồng phục nhà hàng 008 Liên Hệ
145 009 Đồng phục nhà hàng 009 Liên Hệ
146 0010 Đồng phục nhà hàng 0010 Liên Hệ
147 0011 Đồng phục nhà hàng 0011 Liên Hệ
148 0012 Đồng phục nhà hàng 0012 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục học sinh
149 001 Đồng phục học sinh 001 Liên Hệ
150 002 Đồng phục học sinh 002 Liên Hệ
151 003 Đồng phục học sinh 003 Liên Hệ
152 004 Đồng phục học sinh 004 Liên Hệ
153 005 Đồng phục học sinh 005 Liên Hệ
154 Đồng phục học sinh 006 Liên Hệ
155 007 Đồng phục học sinh 007 Liên Hệ
156 008 Đồng phục học sinh 008 Liên Hệ
157 009 Đồng phục học sinh 009 Liên Hệ
158 0010 Đồng phục học sinh 0010 Liên Hệ
159 0011 Đồng phục học sinh 0011 Liên Hệ
160 0012 Đồng phục học sinh 0012 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục y tế
161 Quần Áo Vải Không Dệt ₫ 35,000
162 Áo Bệnh Nhân Vải Không Dệt ₫ 25,000
163 Quần Áo Chống Hóa Chất Liên Hệ
164 Áo Blouse Vải Không Dệt ₫ 17,500
165 Áo Phẫu Thuật Vải Không Dệt Liên Hệ
166 Drap trải giường bệnh Liên Hệ
167 Nón thun y tế Liên Hệ
168 Quần Áo Phòng Mổ Phẩu Thuật Liên Hệ
169 Quần Blouse y tế nam/nữ Liên Hệ
170 Áo Blouse Dài Tay Nam Nữ ₫ 95,000
171 Nón Blouse trùm đầu y tế Liên Hệ
172 Áo Blouse Ngắn Tay Nam Nữ ₫ 95,000
Nhóm : Yếm tạp dề
173 NM01 Tạp dề vải kaki da bò Liên Hệ
174 NM02 Tạp dề vải jean màu xanh Liên Hệ
175 NM03 Tạp dề vải kaki màu đen Liên Hệ
176 NM04 Tạp dề vải kaki màu muối tiêu Liên Hệ
177 NM05 Tạp dề chống thấm nước Liên Hệ
178 NM06 Tạp dề simili chống hóa chất Liên Hệ
Nhóm : Áo ghi lê
179 k1 Áo Ghi Lê Liên Hệ
180 k2 Áo Ghi Lê Liên Hệ
181 k3 Áo Ghi Lê Liên Hệ
182 k4 Áo Ghi Lê Liên Hệ
183 k5 Áo Ghi Lê Liên Hệ
Ngành Hàng : Thiết Bị Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện
Nhóm : Găng tay phòng sạch
184 Găng Tay Phòng Sạch Màu Trắng ₫ 2,300
185 Găng Tay Phòng Sạch Màu Xám ₫ 2,350
186 Găng Tay Phòng Sạch Phủ PU Ngón Tay Màu Trắng ₫ 4,000
187 Găng Tay Phòng Sạch Phủ PU Ngón Tay Màu Xám ₫ 4,300
188 Găng Tay Phòng Sạch Phủ PU Lòng Bàn Tay Màu Trắng ₫ 4,700
189 Găng Tay Phòng Sạch Phủ PU Lòng Bàn Tay Màu Xám ₫ 5,000
Nhóm : Găng tay chống tĩnh điện
190 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Polyester ₫ 2,500
191 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Polyester ₫ 2,500
192 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ Hạt Nhựa ₫ 4,700
193 Găng Tay Chống Tĩnh Điện ₫ 2,500
194 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Xám ₫ 10,000
195 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ PU Ngón Tay ₫ 5,800
196 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ PU Ngón Tay ₫ 5,800
197 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ PU Lòng Bàn Tay U2 ₫ 6,500
198 Găng Tay Chống Tĩnh Điện Phủ PU Lòng Bàn Tay ₫ 4,000
199 Găng tay siêu mịn Microfiber Liên Hệ
Nhóm : Quần áo phòng sạch
200 Áo Blouse Chống Tĩnh Điện ₫ 80,000
201 Quần Áo Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện Bộ Liền ₫ 120,000
202 Quần Áo Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện Bộ Liền ₫ 120,000
203 Quần Áo Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện Bộ Rời ₫ 100,000
Nhóm : Nón, mũ phòng sạch
204 Bọc tóc con sâu ₫ 40,000
205 Mũ Nón Phòng Sạch Tĩnh Điện Choàng Cổ ₫ 38,000
206 Mũ Nón Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện ₫ 20,000
Nhóm : Bao tay ngón
207 Bao Ngón Tay Chống Tĩnh Điện Màu Trắng ₫ 65,000
208 Bao Ngón Tay Chống Tĩnh Điện Màu Vàng ₫ 65,000
209 Bao Ngón Tay Chống Tĩnh Điện Không Đai ₫ 135,000
Nhóm : Giày - Ủng phòng sạch
210 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Lỗ ₫ 85,000
211 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt ₫ 85,000
212 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Mặt Lưới ₫ 85,000
213 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Mặt Lưới Dán ₫ 85,000
214 Ủng Chống Tĩnh Điện Linkworld Mặt Lưới ₫ 145,000
215 Ủng đế mềm Liên Hệ
216 Giày phòng sạch mũi thép Liên Hệ
217 Giày Vải Chống Tĩnh Điện ₫ 85,000
218 Bọc Giày Vải Không Dệt ₫ 100,000
219 Bọc Giày Nilon CPE ₫ 100,000
220 Dép Chống Tĩnh Điện ₫ 45,000
221 Dép Chống Tĩnh Điện ₫ 45,000
Nhóm : Khăn lau phòng sạch
222 Giấy Lau Phòng Sạch Wipexperts M-3 Liên Hệ
223 Giấy Lau Phòng Sạch Wipexperts M-3 Liên Hệ
224 Giấy Lau Phòng Sạch Bemcot M-1 Liên Hệ
225 Vải Lau Phòng Sạch 1009D ₫ 95,000
226 Vải Lau Phòng Sạch 1009LE ₫ 95,000
227 Vải Lau Phòng Sạch 4009 ₫ 95,000
228 Vải Lau Phòng Sạch 8009 ₫ 95,000
229 Vải Lau Phòng Sạch 8009 ₫ 95,000
Nhóm : Cuộn lăn dính bụi phòng sạch
230 Con lăn dính bụi Liên Hệ
231 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) Liên Hệ
232 Cuộn Lăn Bụi Liên Hệ
233 Tay cầm con lăn dính bụi Liên Hệ
234 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 4 INCH Liên Hệ
235 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 6 INCH Liên Hệ
236 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 8 INCH Liên Hệ
237 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 10 INCH Liên Hệ
238 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 12 INCH Liên Hệ
239 Cây Lăn Bụi 90 Lớp (Lăn Quần Áo) Liên Hệ
Nhóm : Thảm dính bụi phòng sạch
240 Thảm dính bụi phòng sạch STICKY MAT 30 miếng /tấm (60x90cm) Liên Hệ
241 Thảm dính bụi phòng sạch STICKY MAT 30 miếng /tấm (60x45cm) Liên Hệ
242 Màng Nhựa Chống Tĩnh Điện ₫ 1,450,000
243 Màng Nhựa Chống Tĩnh Điện ₫ 1,450,000
244 Thảm cao su chống tĩnh điện 1m x10m x 2mm ₫ 1,600,000
245 Thảm cao su chống tĩnh điện 1.2m x 10m x 2mm ₫ 1,800,000
Nhóm : Giấy in phòng sạch
246 Giấy In Phòng Sạch A4 Màu Trắng Liên Hệ
247 Giấy In Phòng Sạch A3 Màu Trắng Liên Hệ
248 Giấy In Phòng Sạch A4 Nhiều Màu Liên Hệ
249 Giấy In Phòng Sạch A3 Nhiều Màu Liên Hệ
Nhóm : Ghế chống tĩnh điện
250 Ghế Chống Tĩnh Điện 7201 Liên Hệ
251 Ghế Chống Tĩnh Điện 7202 Liên Hệ
252 Ghế Chống Tĩnh Điện 7203 Liên Hệ
253 Ghế Chống Tĩnh Điện 7204 Liên Hệ
254 Ghế Chống Tĩnh Điện 7205 Liên Hệ
255 Ghế Chống Tĩnh Điện 7206 Liên Hệ
256 Ghế Chống Tĩnh Điện 7207 Liên Hệ
257 Ghế Chống Tĩnh Điện 7209 Liên Hệ
258 Ghế Chống Tĩnh Điện 7210 Liên Hệ
259 Ghế Chống Tĩnh Điện 7211 Liên Hệ
260 Ghế Chống Tĩnh Điện 7212 Liên Hệ
261 Ghế Chống Tĩnh Điện 7213 Liên Hệ
262 Ghế Chống Tĩnh Điện 7220 Liên Hệ
Nhóm : Thiết bị phòng sạch khác
263 Vải Chống Tĩnh Điện ₫ 18,000
264 Lọ Đựng Cồn Chống Tĩnh Điện ₫ 28,000
265 Lọ đựng cồn phòng sạch Liên Hệ
266 Vòng Đeo Tay Chống Tĩnh Điện ₫ 12,500
267 Vòng Đeo Tay Chống Tĩnh Điện Có Dây ₫ 15,000
Ngành Hàng : Bảo vệ đầu - Bảo vệ mắt
Nhóm : Nón bảo hộ nhựa
268 Nón bảo hộ nhựa khóa vặn - N.001SB ₫ 35,000
269 Nón bảo hộ nhựa - N.002SB ₫ 30,000
270 Nón bảo hộ nhựa - N.003SB ₫ 28,000
271 Nón bảo hộ nhựa - N.004SB ₫ 20,000
272 Nón bảo hộ nhựa - N.005SB ₫ 40,000
273 Nón bảo hộ nhựa - N.006SB ₫ 45,000
274 Nón bảo hộ nhựa - N.013SB ₫ 32,000
275 Nón bảo hộ nhựa kính trong - N.80SB Liên Hệ
276 Nón bảo hộ nhựa kính hàn - N.81SB Liên Hệ
277 Nón bảo hộ nhựa mặt nạ hàn - HN.90SB Liên Hệ
278 Nón bảo hộ lao động - N.10SD Liên Hệ
279 Nón cách điện - N.20SD Liên Hệ
280 Nón bảo hộ lao động - N.30SD Liên Hệ
281 Nón bảo hộ lao động - N.40SD ₫ 55,000
282 Nón bảo hộ lao động SSeda FASHION I Liên Hệ
283 Nón bảo hộ lao động SSeda FASHION IV Liên Hệ
284 Nón bảo hộ lao động Kukje Liên Hệ
285 Nón bảo hộ lao động MSA Liên Hệ
286 Nón bảo hộ cho lính cứu hỏa Liên Hệ
287 Mũ Kính Che Mặt SM 84Y Liên Hệ
288 Gọng gắn kính lò xo H86 Liên Hệ
289 Miếng Kính Che Mặt SM 84B-10 Liên Hệ
Nhóm : Nón đầu bếp
290 Nón đầu bếp loại thấp Liên Hệ
291 Nón đầu bếp loại cao Liên Hệ
Nhóm : Kính bảo hộ lao động
292 Kính trong gọng đen - 805 ₫ 12,000
293 Kính trong gọng đen - 885 ₫ 12,000
294 Kính trong gọng xanh - 806 ₫ 12,000
295 Kính trong gọng xanh - 886 ₫ 12,000
296 Kính đen gọng đen - 807 Liên Hệ
297 Kính đen gọng đen - 887 Liên Hệ
298 Kính đen đậm gọng đen - 809 Liên Hệ
299 Kính đen đậm gọng đen - 889 Liên Hệ
300 Kính dơi trong - 815 Liên Hệ
301 Kính dơi đen - 817 Liên Hệ
302 Kính dơi đen đậm - 819 Liên Hệ
303 Kính Đeo Trong 801 ₫ 15,000
304 Kính đeo đen - 802 Liên Hệ
305 Kính dẻo trong - 800 Liên Hệ
306 Kính gắn nón BH - 803 Liên Hệ
307 Kính hàn vuông 2 lớp - HT97 Liên Hệ
308 Kính hàn tròn 2 lớp - HT96 Liên Hệ
309 Kính bảo hộ SS-416 trắng Liên Hệ
310 Kính bảo hộ SS-416 đen Liên Hệ
311 Kính bảo hộ Honeywell SC1-A Liên Hệ
312 Kính bảo hộ Honeywell A700 trắng Liên Hệ
313 Kính bảo hộ Honeywell A700 đen Liên Hệ
314 Kính bảo hộ A800 Honeywell trắng Liên Hệ
315 Kính bảo hộ Honeywell A800 đen Liên Hệ
316 Kính bảo hộ Honeywell A800 bạc Liên Hệ
317 Kính bảo hộ Honeywell A900 Liên Hệ
318 Kính bảo hộ Honeywell A902 Liên Hệ
319 Kính bảo hộ Kings KY-151 Liên Hệ
320 Kính bảo hộ Kings KY-152 Liên Hệ
321 Kính bảo hộ Kings KY-1151 Liên Hệ
322 Kính bảo hộ Kings KY-1152 Liên Hệ
323 Kính bảo hộ Kings KY-1153 Liên Hệ
324 Kính bảo hộ Kings KY-1154 Liên Hệ
325 Kính bảo hộ Kings KY-2221 Liên Hệ
326 Kính bảo hộ Kings KY-2222 Liên Hệ
327 Kính bảo hộ Kings KY-2223 Liên Hệ
328 Kính bảo hộ Kings KY-2224 Liên Hệ
329 Kính bảo hộ Kings KY-311 Liên Hệ
330 Kính bảo hộ Kings KY-312 Liên Hệ
331 Kính bảo hộ Kings KY-313B Liên Hệ
332 Kính bảo hộ Kings KY-314B Liên Hệ
333 Kính bảo hộ Kings KY-711 Liên Hệ
334 Kính bảo hộ Kings KY-712 Liên Hệ
335 Kính bảo hộ Kings KY-714 Liên Hệ
336 Kính bảo hộ Kings KY-715 Liên Hệ
337 Kính bảo hộ Kings KY-717 Liên Hệ
338 Kính bảo hộ Kings KY-733 Liên Hệ
339 Kính bảo hộ Kings KY-734 Liên Hệ
340 Kính bảo hộ chống bụi JG-101 Liên Hệ
341 Kính bảo hộ chống hóa chất V-maxx ₫ 120,000
342 Kính dơi trong - 901 Liên Hệ
343 Kính dơi đen - 901 Liên Hệ
344 Kính bảo hộ che mặt ₫ 20,000
345 Kính bảo hộ che mặt có nón ₫ 50,000
Nhóm : Kính chống hóa chất
346 Kính chống hóa chất Muria 1 Liên Hệ
347 Kính chống hóa chất galaras Liên Hệ
348 Kính bảo hộ 46YS Liên Hệ
349 Kính bảo hộ 461M Liên Hệ
350 Kính bảo hộ 466M Liên Hệ
351 Kính bảo hộ 468M Liên Hệ
352 Kính bảo hộ 469M Liên Hệ
353 4683 Kính bảo hộ 4683 Liên Hệ
354 4686 Kính bảo hộ 4686 Liên Hệ
355 S5BS Kính bảo hộ S5BS Liên Hệ
356 S85 EC Kính Protector S85 EC Liên Hệ
357 GCV76 Kính chống hóa chất GCV76 Liên Hệ
358 K03 Kính bảo hộ lao động K03 Liên Hệ
Nhóm : Kính chống bức xạ
359 Kính bảo hộ Proguard 04 Liên Hệ
360 Kính bảo hộ Proguard 03 Liên Hệ
361 KBX02 Kính bảo hộ Proguard Liên Hệ
362 KBX01 Kính bảo hộ Proguard Genex-BC Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ hàn
363 H90 Mặt nạ hàn đội đầu - H.90 Liên Hệ
364 H93 Mặt nạ hàn cầm tay trong - H.93 Liên Hệ
365 HE.91 Mặt nạ hàn cán ép - HE.91 Liên Hệ
366 WH-4000 Mặt nạ hàn cảm ứng ánh sáng WH-4000 Liên Hệ
367 KM-8000 Mặt nạ hàn cảm ứng ánh sáng KM-8000 Liên Hệ
368 1190V Mặt nạ hàn trùm đầu SuperChing 1190V Liên Hệ
369 SM-849 Mặt nạ hàn SM-849 Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ tay - cánh tay
Nhóm : Găng tay len
370 Găng Tay Len Muối Tiêu 40g ₫ 1,800
371 Găng Tay Len Muối Tiêu 50g ₫ 2,000
372 Găng Tay Len Muối Tiêu 60g ₫ 2,200
373 Găng Tay Len Muối Tiêu 70g ₫ 2,400
374 Găng Tay Len Muối Tiêu 80g ₫ 2,700
375 Găng Tay Len Đen 40g ₫ 1,800
376 Găng Tay Len Đen 50g ₫ 2,000
377 Găng Tay Len Đen 60g ₫ 2,200
378 Găng Tay Len Đen 70g ₫ 2,400
379 Găng Tay Len Đen 80g ₫ 2,700
380 Găng Tay Len Trắng Kem 40g ₫ 2,000
381 Găng Tay Len Trắng Kem 50g ₫ 2,200
382 Găng Tay Len Trắng Kem 60g ₫ 2,400
383 Găng Tay Len Trắng Kem 70g ₫ 2,700
384 Găng Tay Len Trắng Kem 80g ₫ 3,000
385 Găng Tay Len Poly 40g ₫ 2,500
386 Găng Tay Len Poly 50g ₫ 2,800
387 Găng Tay Len Poly 60g ₫ 3,100
388 Găng Tay Len Poly 70g ₫ 3,400
Nhóm : Găng tay vải
389 Găng Tay Vải Thun T5 ₫ 1,600
390 Găng Tay Vải Thun T7 ₫ 1,900
391 Găng Tay Vải Thun T8 ₫ 2,100
392 Găng Tay Vải Thun T9 ₫ 2,300
393 Găng Tay Vải Thun L ₫ 1,700
394 Găng Tay Vải Thun Cotton ₫ 3,000
395 Găng Tay Vải Thun PE ₫ 3,500
396 Găng Tay Vải Thun T10 ₫ 2,700
397 Găng Tay Vải Thun Lạnh 4 Chiều ₫ 4,500
398 Găng Tay Vải Thun Siêu Mịn ₫ 7,500
399 Găng Tay Vải Mập ₫ 6,500
400 Găng Tay Vải Jean ₫ 5,500
401 Găng Tay Vải Kaki ₫ 7,000
402 Găng Tay Vải Thun PC ₫ 3,000
403 Găng Tay Vải Thun Ráp Kẻ Hàn Quốc ₫ 4,700
404 Găng Tay Vải Thun T5 Bo Cổ Tay ₫ 2,050
405 Găng Tay Vải Thun L+2 ₫ 1,900
406 Găng Tay Vải Thun Lạnh 3 Ngón ₫ 4,900
407 Găng Tay Vải Thun Lạnh 3 Ngón ₫ 4,900
408 Găng Tay Vải Thun PE+3 ₫ 3,700
409 Găng Tay Vải Thun L+4 ₫ 2,100
410 Găng Tay Vải Thun L+2 ₫ 1,900
411 Găng Tay Vải Thun PET ₫ 3,700
412 Găng Tay Vải Thun T8 ₫ 2,100
413 Găng Tay SH T9 Trắng Mịn Liên Hệ
414 Găng Tay SHL+2 Liên Hệ
415 Găng Tay Vải Thun Bo Cổ Tay Liên Hệ
416 Găng Tay Vải Thun T9 Liên Hệ
417 Găng Tay Vải Thun L+2 Liên Hệ
418 Găng Tay Vải Thun LCT2L Liên Hệ
419 Găng Tay Vải Thun PC Liên Hệ
420 Găng Tay Vải Thun PE+3 Liên Hệ
421 Găng Tay Vải Thun PE Liên Hệ
422 Găng Tay Vải Thun PET Liên Hệ
423 Găng Tay Vải Thun Ráp Kẻ Hàn Quốc Liên Hệ
424 Găng Tay Vải Thun T5 Bo Liên Hệ
425 Găng Tay Vải Thun T8+1 Liên Hệ
426 Găng Tay Vải Thun T8 Bo Cổ Tay Liên Hệ
427 Găng Tay Vải Thun T8 Vàng Liên Hệ
428 Găng Tay Vải Thun T8 Liên Hệ
429 Găng Tay Vải Thun T8 Ráp Kẻ Liên Hệ
430 Găng Tay Vải Thun T8 Bo Liên Hệ
431 Găng Tay Vải Thun T9+1 Liên Hệ
432 Găng Tay Vải Thun T9 Vàng Liên Hệ
433 Găng Tay Vải Thun T10 Liên Hệ
434 Găng Tay Vải Thun T10CT2L Liên Hệ
435 Găng Tay Vải Thun T8 Dài 23 CM Liên Hệ
436 Găng Tay Vải Thun Bo Cổ Tay Liên Hệ
437 Găng Tay Vải Thun Lạnh Liên Hệ
438 Găng Tay Vải Thun Lạnh Liên Hệ
439 Găng Tay Vải Thun Lạnh 3 Ngón Liên Hệ
440 Găng Tay Vải Thun Lạnh Liên Hệ
441 Găng Tay Vải Thun Lạnh Liên Hệ
442 Găng Tay Vải Thun XL+4 Liên Hệ
Nhóm : Găng tay len phủ hạt nhựa
443 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 60g ₫ 3,700
444 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 70g ₫ 3,900
445 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80g ₫ 4,100
Nhóm : Găng tay vải bạt
446 Găng Tay Vải Bạt 7 ₫ 8,000
447 Găng Tay Vải Bạt 8 ₫ 10,000
448 Găng Tay Vải Bạt 9 ₫ 11,000
449 Găng Tay Vải Bạt 7 ₫ 8,000
450 Găng Tay Vải Bạt 8 ₫ 10,000
451 Găng Tay Vải Bạt 9 ₫ 11,000
Nhóm : Găng tay len phủ cao su
452 Găng Tay Len Phủ Cao Su 40g ₫ 2,400
453 Găng Tay Len Phủ Cao Su 50g ₫ 2,700
454 Găng Tay Len Phủ Cao Su 60g ₫ 3,000
455 Găng Tay Len Phủ Cao Su 70g ₫ 3,300
456 Găng Tay Len Phủ Cao Su 80g ₫ 3,800
457 Găng Tay Len Phủ Cao Su 40g ₫ 2,400
458 Găng Tay Len Phủ Cao Su 50g ₫ 2,700
459 Găng Tay Len Phủ Cao Su 60g ₫ 3,000
460 Găng Tay Len Phủ Cao Su 70g ₫ 3,300
461 Găng Tay Len Phủ Cao Su 80g ₫ 3,800
Nhóm : Găng tay cao su
462 Găng Tay Cao Su Cầu Vồng – Dài ₫ 25,000
463 Găng Tay Cao Su Cầu Vồng – Trung ₫ 19,000
464 Găng Tay Cao Su Cầu Vồng – Mini ₫ 8,000
465 Găng Tay Cao Su Hướng Dương – Dài ₫ 14,000
466 Găng Tay Cao Su Hướng Dương – Trung ₫ 10,500
467 Găng Tay Cao Su Hướng Dương – Mini ₫ 8,000
468 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176 Liên Hệ
469 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 7 Liên Hệ
470 Găng Tay Cao Su Hợp Thành – Dài ₫ 15,000
471 Găng Tay Cao Su Hợp Thành – Trung ₫ 12,000
472 Găng Tay Cao Su Liên Hệ
473 Găng tay nilon - xốp Liên Hệ
474 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176 ₫ 35,000
475 Găng Tay Ansell Chống Axit G17K ₫ 46,000
476 Găng tay chống dầu Nastah NF1513 Liên Hệ
477 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-175 ₫ 42,000
478 Găng Tay Cao Su Malaysia Liên Hệ
479 Găng tay chống hóa chất HONEYWELL LA132G Liên Hệ
480 Găng Tay Cao Su Chống Hóa Chất Loại Dài Liên Hệ
481 Găng Tay Cao Su Cầu Vồng – Trung Liên Hệ
482 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 7 Liên Hệ
483 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 8 Liên Hệ
484 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 9 Liên Hệ
485 Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 6 Liên Hệ
486 Găng Tay Cao Su Nam Long Mini Size 7 Liên Hệ
487 Găng Tay Cao Su Nam Long Size M Liên Hệ
488 Găng Tay Cao Su Nam Long Size L Liên Hệ
489 Găng Tay Cao Su Nam Long Size XL Liên Hệ
490 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 7 Liên Hệ
491 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 8 Liên Hệ
492 Găng Tay Cao Su Nam Long Size 9 Liên Hệ
Nhóm : Găng tay cách Điện
493 Găng Tay Cách Điện Cao Áp 26.5 KV – Novax Liên Hệ
494 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp 1000 Volt – Novax Liên Hệ
495 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp 500 Volt – Novax Liên Hệ
496 Găng Tay Cách Điện Cao Áp 17.6 KV – Novax Liên Hệ
497 Găng Tay Cách Điện Cao Áp 20 KV – Novax (đen) Liên Hệ
498 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp 500 Volt – Regeltex Liên Hệ
499 Găng Tay Cách Điện Cao Áp - Regeltex Liên Hệ
500 Găng Tay Cách Điện Cao Áp – Honeywell ₫ 2,760,000
501 Găng Tay Cách Điện Hạ Áp – VICADI ₫ 270,000
502 Găng Tay Cách Điện 10 KV – VICADI Liên Hệ
503 Găng Tay Cách Điện 15 KV – VICADI Liên Hệ
504 Găng Tay Cách Điện 22 KV – VICADI Liên Hệ
505 Găng Tay Cách Điện 24 KV – VICADI Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chịu nhiệt
506 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 60g ₫ 3,700
507 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 70g ₫ 3,900
508 Găng Tay Len Phủ Hạt Nhựa 80g ₫ 4,100
509 Găng Tay Len Phủ Cao Su 40g ₫ 2,400
510 Găng Tay Len Phủ Cao Su 50g ₫ 2,700
511 Găng Tay Len Phủ Cao Su 60g ₫ 3,000
512 Găng Tay Chịu Nhiệt Ansell 42-474 Liên Hệ
513 Găng Tay Chịu Nhiệt 500 Độ C Liên Hệ
514 Găng Tay Chịu Nhiệt SHCD Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chống cắt
515 Găng Tay Chống Cắt Chainex 2000 Liên Hệ
516 Găng Tay Chống Cắt Superior SPWWH Liên Hệ
517 Găng Tay Chống Cắt Max Grip Liên Hệ
518 Găng Tay Chống Cắt Jogger Constructor Liên Hệ
519 Găng Tay Chống Cắt Jogger Shield ₫ 90,000
520 Găng Tay Chống Cắt Davis 5 Ngón Liên Hệ
521 Găng Tay Chống Cắt Davis 3 Ngón Liên Hệ
Nhóm : Găng tay da Hàn
522 Găng tay da hàn - mềm dài Liên Hệ
523 Găng tay da hàn - mềm ngắn Liên Hệ
524 Găng tay da hàn Work Welding WW014 Liên Hệ
525 Găng tay da hàn Work Welding WW016 Liên Hệ
526 Găng tay da hàn ngắn cừu nhiều màu Liên Hệ
527 Găng tay da hàn ngắn viền đen Liên Hệ
528 Găng Tay Da Hàn Phối Vải Jean ₫ 20,000
529 Găng tay da hàn ngắn nhiều màu Liên Hệ
530 Găng tay da hàn dài nhiều màu Liên Hệ
531 Găng tay hàn da bò nhiều màu viền đen Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chống hóa chất
532 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-176 ₫ 35,000
533 Găng Tay Ansell Chống Axit G17K ₫ 46,000
534 Găng tay chống dầu Nastah NF1513 Liên Hệ
535 Găng Tay Chống Hóa Chất Ansell 37-175 ₫ 42,000
536 Găng tay chống hóa chất HONEYWELL LA132G Liên Hệ
537 Găng Tay Cao Su Chống Hóa Chất Loại Dài Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ chân - Bàn chân
Nhóm : Giày bảo hộ ASIA
538 Giày Bata Vải Asia Nam Cột Dây ₫ 68,800
539 Giày vải ASIA cột dây - Nữ ₫ 65,000
540 Giày Bata Vải Asia Nam Không Cột Dây ₫ 68,800
541 Giày vải ASIA không cột dây - Nữ ₫ 65,000
Nhóm : Giày bảo hộ lao động JOGGER
542 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy ₫ 390,000
543 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrun ₫ 390,000
544 Giày Bảo Hộ Jogger X0600 S3 Liên Hệ
545 Giày Bảo Hộ Jogger Jumper ₫ 650,000
546 Ủng cao su bảo hộ Jogger Hercules Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ lao động ABC
547 Giày bảo hộ lao động ABC cao cổ Liên Hệ
548 Giày bảo hộ lao động ABC Kamaz ₫ 78,000
549 Giày bảo hộ lao động ABC đế kếp ₫ 145,000
550 Giày bảo hộ lao động ABC Suýt chỉ đen ₫ 95,000
551 Giày bảo hộ lao động ABC 1 chỉ đen loại tốt ₫ 95,000
552 Giày bảo hộ lao động ABC 2 chỉ vàng loại tốt ₫ 80,000
Nhóm : Giày Bata vải Bình Minh
553 Giày Bata vải Bình Minh sọc đỏ ₫ 48,000
554 Giày Bata vải Bình Minh sọc xanh ₫ 48,000
Nhóm : Giày bảo hộ EDH lót thép
555 Giày bảo hộ EDH K14 thấp cổ chống đinh ₫ 255,000
556 Giày bảo hộ lao động EDH K15 cao cổ Liên Hệ
557 Giày bảo hộ DH-group 01 Liên Hệ
558 Giày bảo hộ DH-group 02 Liên Hệ
559 Giày bảo hộ DH-group 03 Liên Hệ
560 Giày bảo hộ DH-group đen thấp cổ Liên Hệ
561 Giày bảo hộ EDH-K13 ₫ 245,000
562 Giày bảo hộ DH-group cao cổ Liên Hệ
563 Ủng bảo hộ DH-group Liên Hệ
564 Giày bảo hộ EDH-K13 cao cổ chống đinh Liên Hệ
Nhóm : Giày Bata vải Thượng Đình
565 Giày bata vải Thượng Đình sọc xanh ₫ 75,000
566 Giày bata vải Thượng Đình sọc đỏ ₫ 75,000
Nhóm : Giày bảo hộ VIGI
567 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ cột dây Liên Hệ
568 Giày bảo hộ VIGI cao cổ cột dây Liên Hệ
569 Giày Vải Chống Tĩnh Điện ₫ 85,000
570 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ dán xé Liên Hệ
571 Giày bảo hộ lao động Vigi thấp cổ dán xé đục lỗ Liên Hệ
572 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ có quai hậu Liên Hệ
573 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ dây kéo bên hông Liên Hệ
574 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ có thun 2 bên hông Liên Hệ
575 Ủng da bảo hộ Việt Ý cột dây có dây kéo Liên Hệ
576 Ủng vải bố Việt Ý xanh rêu cột dây có dây kéo Liên Hệ
577 Ủng vải bố Việt Ý màu đen cột dây có dây kéo Liên Hệ
578 Ủng bảo hộ Việt Ý màu đen Liên Hệ
579 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ liền hậu, viền lưỡi gà Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ mũi sắt XP
580 Giày bảo hộ lao động XP xanh Liên Hệ
581 Giày bảo hộ lao động XP đỏ Liên Hệ
582 Giày bảo hộ lao động XP cao cổ Liên Hệ
583 Giày bảo hộ lao động XP chữ đỏ - loại xịn Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ lao động Goodyear
584 Giày bảo hộ GoodYear GY-071 Liên Hệ
585 Giày bảo hộ GoodYear GY-023 Liên Hệ
586 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Pro M (GY-161) Liên Hệ
587 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Pro L (GY-163) Liên Hệ
588 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Trio (GY-014) Liên Hệ
589 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Rig (GY-019) Liên Hệ
590 Giày bảo hộ GoodYear - GY-071N Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ King'S
591 Giày bảo hộ King's KWS800 Liên Hệ
592 Giày bảo hộ King's KWS803 Liên Hệ
593 Ủng da bảo hộ King’s KWD805C Liên Hệ
594 Ủng cao su bảo hộ King’s KV20Y Liên Hệ
595 Giày da bảo hộ King’s TE600X thấp cổ Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ NTT
596 Giày bảo hộ lao động NTT đế cao su Liên Hệ
597 Giày bảo hộ lao động NTT đế nhựa ABC Liên Hệ
598 Giày bảo hộ lao động NTT đế nhựa Kim Long Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ thân thể
Nhóm : Áo mưa
599 Áo Mưa Bộ Cao Cấp ₫ 125,000
600 Áo Mưa Cánh Dơi Cao Cấp ₫ 95,000
Nhóm : Quần áo chống hóa chất
601 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 3000 Liên Hệ
602 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Comfort Liên Hệ
603 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Liên Hệ
604 Quần Áo Phòng Sơn MutexLight Honeywell Liên Hệ
Nhóm : Quần áo chịu nhiệt
605 Quần Áo Bảo Hộ Chống Nóng - Chịu Nhiệt ₫ 125,000
606 Yếm chịu nhiệt Blue Eagle AL7 ( loại không tay) Liên Hệ
607 Áo Chịu Nhiệt Liên Hệ
608 Quần chịu nhiệt AL3 Liên Hệ
609 Mặt nạ trùm đầu AL1 Liên Hệ
Nhóm : Quần áo jean
610 Quần Áo Bảo Hộ Điện Lực Vải Jean ₫ 390,000
Nhóm : Áo phản quang
611 Áo Phản Quang 3M ₫ 45,000
612 Áo Phản Quang ₫ 35,000
613 Áo Dây Phản Quang ₫ 25,000
Nhóm : Áo phao cứu sinh
614 Áo Phao Cứu Sinh Số 1 ₫ 25,000
615 Áo Phao Cứu Sinh Số 2 ₫ 30,000
616 Áo Phao Cứu Sinh Số 3 ₫ 35,000
617 Áo Phao Cứu Sinh Số 4 ₫ 38,000
618 Áo Phao Cứu Sinh Số 5 ₫ 42,000
619 Áo Phao Cứu Sinh Số 6 ₫ 50,000
Nhóm : Phao cứu sinh
620 Phao xốp cứu sinh loại nhỏ Liên Hệ
621 Phao Xốp Cứu Sinh Loại Trung Liên Hệ
622 Phao xốp cứu sinh loại lớn ₫ 70,000
623 Phao Cứu Sinh Nhựa Cam Liên Hệ
624 59830 Súng Nước 2 Vòi Đỏ ₫ 55,000
625 59828 Súng Nước Còi Vàng ₫ 45,000
626 59829 Súng Nước Kiếm ₫ 50,000
627 Kính bơi View 500 ₫ 234,000
628 Kính Bơi 506 HQ ₫ 90,000
629 Kính bơi 203 HQ ₫ 96,000
630 Phao hình thú (Vịt Hưu, Hồng Hạc, Rùa) ₫ 54,000
Nhóm : Đồ bơi trẻ em
631 Kính Bơi Advanced Swim Goggles Liên Hệ
632 Kính Bơi Goggle Liên Hệ
633 Kính Lặn Ống Thở Liên Hệ
634 Mũ Bơi Chống Thấm Nước Liên Hệ
635 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em Liên Hệ
636 Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ em Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ em Liên Hệ
637 Phao Bơi Hỗ Trợ Loại Trung Liên Hệ
638 Phao Bơi Hỗ Trợ Trẻ Em Màu Camo Liên Hệ
639 Phao Bơi Trẻ Em 12 Con Giáp Liên Hệ
640 Phao Bơi Trẻ Em Có Tay Liên Hệ
641 Phao Bơi Trẻ Em Thiên Nga Liên Hệ
642 Phao Đeo Trước Bụng Liên Hệ
643 Phao Tay Tập Bơi Liên Hệ
644 Phao Ván Tập Bơi Liên Hệ
645 Phao Xốp Hỗ Trợ Bơi Phao Xốp Hỗ Trợ Bơi Liên Hệ
646 Ván Tập Bơi Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ hô hấp - Bảo vệ thính giác
Nhóm : Khẩu trang vải
647 Khẩu Trang Lưới 630 Liên Hệ
648 Khẩu Trang Lưới 630 Liên Hệ
649 Khẩu Trang Móc Tai 650 Liên Hệ
650 Khẩu Trang Móc Tai 650 Liên Hệ
651 Khẩu Trang KT5 ₫ 2,500
652 Khẩu Trang VC65 Neomask ₫ 12,000
653 Khẩu Trang VC65 Neomask Choàng Gáy ₫ 12,000
654 Màng lọc than hoạt tính ACF Liên Hệ
655 Khẩu Trang Lọc Bụi Cao Cấp M77 Liên Hệ
656 Khẩu Trang Than Hoạt Tính GP Standard ₫ 28,000
657 Khẩu Trang Than Hoạt Tính GP Extreme ₫ 35,000
Nhóm : Khẩu trang y tế
658 Khẩu Trang Y Tế Medipro ₫ 30,000
659 Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp VD Promax ₫ 30,000
660 Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp VD Promax ₫ 30,000
661 Khẩu Trang Y Tế Face Mask ₫ 30,000
662 Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Sang Hà ₫ 30,000
663 Khẩu Trang Trẻ Em 3 Lớp MediPro ₫ 20,000
664 Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Sang Hà Than Hoạt Tính Liên Hệ
665 Khẩu Trang Y Tế 3 Lớp Hoa Hồng ₫ 30,000
666 Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp Sang Hà ₫ 30,000
667 Khẩu trang y tế 4 lớp ERIKA ₫ 30,000
668 Khẩu trang y tế 4 lớp 4UMARK ₫ 30,000
669 Khẩu trang 4U Mask 3D người lớn Liên Hệ
670 Khẩu trang 4U Mask 3D Kids Liên Hệ
671 Khẩu trang y tế 4U Mask Kids Liên Hệ
672 Khẩu trang y tế 4U Mask Kids VD94 Liên Hệ
Nhóm : Khẩu trang Honeywell
673 Khẩu Trang Honeywell H930 Liên Hệ
674 Khẩu Trang Honeywell H801 Liên Hệ
675 Khẩu Trang Honeywell N1125 Có Van Liên Hệ
676 Khẩu Trang Hoạt Tính Honeywell N11250V Liên Hệ
Nhóm : Khẩu trang 3M
677 Khẩu Trang 3M 8822 Liên Hệ
678 Khẩu Trang 3M 8210 Liên Hệ
679 Khẩu Trang 3M 9001 ₫ 20,000
680 Khẩu Trang 3M 9001V Liên Hệ
681 Khẩu Trang 3M 8247 Liên Hệ
682 Khẩu Trang 3M 9332 Liên Hệ
683 Khẩu Trang 3M 9914 Liên Hệ
684 Khẩu Trang 3M 9925 Liên Hệ
685 Khẩu Trang 3M 9913V Liên Hệ
686 Khẩu Trang 3M 9913 Liên Hệ
687 Khẩu Trang 3M 9211 Liên Hệ
688 Khẩu Trang 3M 9105 Liên Hệ
689 Khẩu Trang 3M 9042 Liên Hệ
690 Khẩu Trang 3M 9010 Liên Hệ
691 Khẩu Trang 3M 9010V Liên Hệ
692 Khẩu Trang 3M 8577 Liên Hệ
693 Khẩu Trang 3M 8511 Liên Hệ
694 Khẩu Trang 3M 8246 Liên Hệ
695 Khẩu Trang 3M 8212 Liên Hệ
696 Khẩu Trang 3M 8210V Liên Hệ
697 Khẩu Trang 3M 1860 Liên Hệ
698 Khẩu Trang 3M 9002 ₫ 15,000
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Green Eagle
699 Mặt nạ lọc độc Green Eagle - BB.305 Liên Hệ
700 Mặt nạ lọc độc Green Eagle - BB.306 Liên Hệ
701 Fin lọc độc Green Eagle - B.203 Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Blue Eagle
702 Mặt nạ lọc độc 1 lọc Blue Eagle NP305 Liên Hệ
703 Mặt nạ lọc độc 2 lọc Blue Eagle NP306 Liên Hệ
704 Phin lọc Blue Eagle RC201 Liên Hệ
705 Phin lọc Blue Eagle RC-202 Liên Hệ
706 Phin lọc Blue Eagle RC203 Liên Hệ
707 Phin lọc Blue Eagle RC205 Liên Hệ
708 Phin lọc Blue Eagle RC206 Liên Hệ
709 Phin lọc Blue Eagle RC209 Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Honeywell
710 Mặt nạ phòng độc toàn mặt Honeywell 54001 Liên Hệ
711 Phin lọc độc khí OV và bụi hơi dầu 7581P100L Liên Hệ
712 Phin lọc Honeywell N75001L Liên Hệ
713 Phin lọc Honeywell 75SCL Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc 3M
714 Hộp giữ tấm lọc bụi 3M-3700 Liên Hệ
715 Tấm lọc bụi, lọc khói hàn 3M-3744 Liên Hệ
716 Phin lọc 3M 2097 Liên Hệ
717 Phin lọc 3M 3301 Liên Hệ
718 Mặt nạ phòng độc 3M 3200 Liên Hệ
719 Phin lọc 3M 6003 Liên Hệ
720 Phin lọc 3M 6001 Liên Hệ
721 Mặt nạ phòng độc 3M 6800 Liên Hệ
722 Mặt nạ phòng độc 3M 7502 Liên Hệ
723 Mặt nạ phòng độc 3M 6200 Liên Hệ
724 Mặt nạ phòng độc 3M 6100 Liên Hệ
Nhóm : Thiết bị chống ồn
725 Nút tai chống ồn - P.30 Liên Hệ
726 Nút tai chống ồn 2 tầng Liên Hệ
727 Nút tai chống ồn 3 tầng - P.32 Liên Hệ
728 Nút tai chống ồn giá tốt Mach-1 Liên Hệ
729 Nút tai chống ồn 3M-1110 Liên Hệ
730 Phone giảm ồn nhập khẩu JE-201 Liên Hệ
731 Nút tai chống ồn Max-30 Liên Hệ
732 Nút tai chống ồn Đài Loan Liên Hệ
733 Nút tai chống ồn 3M-1100 Liên Hệ
734 Nút tai chống ồn 3M-1270 Liên Hệ
735 Phone chống ồn EM62 Liên Hệ
736 Phone chống ồn EM65 Liên Hệ
737 Phone chống ồn EM 92RD Liên Hệ
738 Phone chống ồn EM 92BL Liên Hệ
739 Phone chống ồn PC-03EM Liên Hệ
Ngành Hàng : Thiết bị chống rơi ngã - An toàn
Nhóm : Dây đai an toàn
740 Dây khóa trượt H8621 Liên Hệ
741 Bộ dây an toàn chống sốc 2 móc nhôm Liên Hệ
742 Dây Chống Sốc 2 Móc Chống Tĩnh Điện Toàn Thân Liên Hệ
743 Dây Chống Sốc 2 Móc Chống Tĩnh Điện Liên Hệ
744 Dây đai toàn thân Hàn Quốc S-TOP Liên Hệ
745 Dây an toàn toàn thân chống sốc 2 móc Prism Hàn Quốc Liên Hệ
746 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
747 Dây an toàn toàn thân 2 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
748 Dây an toàn nửa thân 1 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
749 Dây an toàn nửa thân Sseda Hàn Quốc Liên Hệ
750 Dây đai an toàn chống sóc Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
751 Dây đai an toàn khóa trượt Adela H-27 Liên Hệ
752 Dây đai an toàn Adela H-32 Liên Hệ
753 Bộ dây an toàn chống sốc 2 móc thép Liên Hệ
754 Bộ dây an toàn chống sốc 1 móc thép Liên Hệ
755 Dây chống sốc 2 móc Adela EF-32 Liên Hệ
756 Dây chống sốc 1 móc Adela EF-31 Liên Hệ
757 Dây đai an toàn toàn thân Adela H-4501 Liên Hệ
758 Dây đai an toàn chống sóc Sseda Hàn Quốc Liên Hệ
759 Dây an toàn thường móc dầy - DT.02 Liên Hệ
760 Dây an toàn thường móc dẹp - DT.01 Liên Hệ
761 Dây an toàn mẫu singapore - DK.6 Liên Hệ
762 Dây an toàn (dây tơ) móc 1 lớn, 1 nhỏ - D.09 Liên Hệ
763 Dây an toàn 1 móc lớn (dây bẹ) - D.08 Liên Hệ
764 Dây an toàn 1 móc lớn (dây tơ) - D.07 Liên Hệ
765 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn - D.66A Chống sốc Liên Hệ
766 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn - D.66 Liên Hệ
767 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn - D.06A - Chống sốc Liên Hệ
768 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn - D.06 Liên Hệ
769 Dây an toàn 2 móc nhỏ (loại tốt) - D.052 Liên Hệ
770 Dây an toàn 1 móc nhỏ (loại tốt) - D.051 Liên Hệ
771 Dây an toàn toàn thân 2 móc nhỏ - D.044 Liên Hệ
772 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhỏ - D.04 Liên Hệ
773 Dây an toàn 1 móc nhỏ (dây tơ) - D.03 Liên Hệ
774 Dây an toàn 2 móc nhỏ - D.02 Liên Hệ
775 Dây an toàn 1 móc nhỏ - D.01 Liên Hệ
Nhóm : Thang thoát hiểm
776 Thang thoát hiểm cuốn - TH.56 Liên Hệ
777 Thang thoát hiểm cuốn chống tường - TH.58 Liên Hệ
Nhóm : Cọc giao thông
778 Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang GT56 Liên Hệ
779 Cọc giao thông nhỏ dạ quang - GT.53A Liên Hệ
780 Cọc Giao Thông Vuông Phản Quang GT56A Liên Hệ
781 Cọc Giao Thông Lớn Vuông Phản Quang Liên Hệ
782 Cọc giao thông nhỏ dạ quang - GT.53 Liên Hệ
783 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang GT52 Liên Hệ
784 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang GT51 Liên Hệ
785 Cọc Giao Thông Nhỏ Phản Quang GT51 Liên Hệ
Ngành Hàng : Trang thiết bị PCCC
Ngành Hàng : Trang thiết bị cách Điện
Ngành Hàng : Thảm cao su
Ngành Hàng : Ủng bảo hộ
Nhóm : Ủng bảo hộ đi nước
786 Ủng chống axit, chống dầu S75 Liên Hệ
787 Ủng đế thép và mũi thép SS106 Liên Hệ
788 Ủng bảo hộ mũi thép S106 Liên Hệ
789 Ủng nhựa xanh dương đỏ 285 (size:11->11.5) Liên Hệ
790 Ủng nhựa xanh dương đỏ 285 (size:9->10.5) Liên Hệ
791 Ủng nhựa nâu socola 288 (size:11->11.5) Liên Hệ
792 Ủng nhựa nâu socola 288 (size:9->10.5) Liên Hệ
793 Ủng nhựa rêu đế vàng 284 (size:11->11.5) Liên Hệ
794 Ủng nhựa rêu đế vàng 284 (size:9->10.5) Liên Hệ
795 Ủng nhựa trắng đế vàng 287 (size:11->11.5) Liên Hệ
796 Ủng nhựa trắng đế vàng 287 (size:9->10.5) Liên Hệ
797 Ủng nhựa đen Nữ 829 (size: 11->11.5) Liên Hệ
798 Ủng nhựa đen Nữ 829 (size: 9->10.5) Liên Hệ
799 Ủng nhựa đen Nam 819 (size: 44->45) Liên Hệ
800 Ủng nhựa đen Nam 819 (size: 38->43) Liên Hệ
Nhóm : Ủng bảo hộ VAC
801 Ủng lội nước siêu nhẹ EVA VAC-E150 Liên Hệ
802 Ủng bảo hộ EVA VAC-E014 Liên Hệ
803 Ủng bảo hộ VAC-004 (size:8-10) Liên Hệ
804 Ủng bảo hộ VAC-004 (size:6-7) Liên Hệ
805 Ủng bảo hộ VAC-004 màu đen (size:6-10) Liên Hệ
806 Ủng bảo hộ 2 màu VAC-003 (size:5-7) Liên Hệ
807 Ủng bảo hộ màu đen VAC-003 (size:8-10) Liên Hệ
808 Ủng bảo hộ màu đen VAC-003 (size:5-7) Liên Hệ
809 Ủng bảo hộ VAC-002 (size:8-10) Liên Hệ
810 Ủng bảo hộ VAC-002 (size:5-7) Liên Hệ
811 Ủng cao su bảo hộ mũi thép VAC-001 (size:8-10) Liên Hệ
812 Ủng cao su bảo hộ mũi thép VAC-001 (size:5-7) Liên Hệ
Nhóm : Ủng bảo hộ Vicadi
813 Ủng cao su chịu xăng dầu size 42 Liên Hệ
814 Ủng cao su chịu xăng dầu Liên Hệ
815 Ủng nhựa PVC màu trắng Vicadi Liên Hệ
816 Ủng nhựa PVC các màu Vicadi Liên Hệ
817 Ủng nhựa PVC màu đen Vicadi Liên Hệ
818 Ủng cách điện Vicadi 22kv Liên Hệ
819 Ủng cách điện Vicadi 22kv size 42 Liên Hệ
820 Ủng cách điện Vicadi 30kv Liên Hệ
821 Ủng cách điện Vicadi 35kv Liên Hệ
Ngành Hàng : Vải lau công nghiệp
Ngành Hàng : Thiết bị bảo hộ khác