Bảng báo giá bảo hộ lao động tốt nhất tại TP.HCM


 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ

Mã Số Thuế : 0309345786
*** ---&&& --- &&&---***
Địa chỉ TP.HCM :  Số 158 Đường Kênh 19/5B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh


Điện Thoại :  0901 455 891 

Hotline tại TP.HCM :   0901 455 891 

______________________________________________________


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Đồng Phục
Nhóm : Đồng phục bảo vệ
0 BV01 Đồng phục bảo vệ 1 Liên Hệ
1 BV02 Đồng phục bảo vệ 2 Liên Hệ
2 BV3 Đồng Phục Bảo Vệ 3 Liên Hệ
3 BV04 Đồng Phục Bảo Vệ 4 Liên Hệ
4 BV05 Đồng Phục Bảo Vệ 5 Liên Hệ
5 BV06 Đồng Phục Bảo Vệ 6 Liên Hệ
6 Đồng Phục Bảo Vệ 7 Liên Hệ
7 BV08 Đồng Phục Bảo Vệ 8 Liên Hệ
8 BV09 Đồng Phục Bảo Vệ 9 Liên Hệ
9 BV10 Đồng Phục Bảo Vệ 10 Liên Hệ
10 BV11 Đồng Phục Bảo Vệ 11 Liên Hệ
11 BV12 Đồng Phục Bảo Vệ 12 Liên Hệ
12 BV13 Đồng Phục Bảo Vệ 13 Liên Hệ
13 BV14 Đồng Phục Bảo Vệ 14 Liên Hệ
14 BV15 Đồng Phục Bảo Vệ 15 Liên Hệ
15 BV16 Đồng Phục Bảo Vệ 16 Liên Hệ
16 BV17 Đồng Phục Bảo Vệ 17 Liên Hệ
17 BV18 Đồng Phục Bảo Vệ 18 Liên Hệ
18 BV19 Đồng Phục Bảo Vệ 19 Liên Hệ
19 BV20 Đồng Phục Bảo Vệ 20 Liên Hệ
20 BV21 Đồng Phục Bảo Vệ 21 Liên Hệ
21 BV22 Đồng Phục Bảo Vệ 22 Liên Hệ
22 BV23 Đồng Phục Bảo Vệ 23 Liên Hệ
23 BV24 Đồng Phục Bảo Vệ 24 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục công sở
24 DPCS054 Đồng phục công sở DPCS054 Liên Hệ
25 DPCS055 Đồng phục công sở DPCS055 Liên Hệ
26 DPCS057 Đồng phục công sở DPCS057 Liên Hệ
27 DPCS058 Đồng phục công sở DPCS058 Liên Hệ
28 DPCS059 Đồng phục công sở DPCS059 Liên Hệ
29 DPCS060 Đồng phục công sở DPCS060 Liên Hệ
30 DPCS09 Đồng phục công sở DPCS09 Liên Hệ
31 DPCS010 Đồng phục công sở DPCS010 Liên Hệ
32 DPCS011 Đồng phục công sở DPCS011 Liên Hệ
33 Đồng phục công sở DPCS012 Liên Hệ
34 DPCS013 Đồng phục công sở DPCS013 Liên Hệ
35 DPCS014 Đồng phục công sở DPCS014 Liên Hệ
36 DPCS015 Đồng phục công sở DPCS015 Liên Hệ
37 DPCS016 Đồng phục công sở DPCS016 Liên Hệ
38 DPCS017 Đồng phục công sở DPCS017 Liên Hệ
39 DPCS018 Đồng phục công sở DPCS018 Liên Hệ
40 DPCS019 Đồng phục công sở DPCS019 Liên Hệ
41 DPCS020 Đồng phục công sở DPCS020 Liên Hệ
42 DPCS021 Đồng phục công sở DPCS021 Liên Hệ
43 DPCS022 Đồng phục công sở DPCS022 Liên Hệ
44 DPCS023 Đồng phục công sở DPCS023 Liên Hệ
45 DPCS024 Đồng phục công sở DPCS024 Liên Hệ
46 DPCS025 Đồng phục công sở DPCS025 Liên Hệ
47 DPCS026 Đồng phục công sở DPCS026 Liên Hệ
48 DPCS027 Đồng phục công sở DPCS027 Liên Hệ
49 DPCS028 Đồng phục công sở DPCS028 Liên Hệ
50 DPCS029 Đồng phục công sở DPCS029 Liên Hệ
51 DPCS030 Đồng phục công sở DPCS030 Liên Hệ
52 DPCS031 Đồng phục công sở DPCS031 Liên Hệ
53 DPCS032 Đồng phục công sở DPCS032 Liên Hệ
54 DPCS033 Đồng phục công sở DPCS033 Liên Hệ
55 DPCS034 Đồng phục công sở DPCS034 Liên Hệ
56 DPCS035 Đồng phục công sở DPCS035 Liên Hệ
57 DPCS036 Đồng phục công sở DPCS036 Liên Hệ
58 DPCS037 Đồng phục công cở DPCS037 Liên Hệ
59 DPCS038 Đồng phục công cở DPCS038 Liên Hệ
60 DPCS039 Đồng phục công sở DPCS039 Liên Hệ
61 DPCS040 Đồng phục công sở DPCS040 Liên Hệ
62 DPCS041 Đồng phục công sở DPCS041 Liên Hệ
63 DPCS042 Đồng phục công sở DPCS042 Liên Hệ
64 DPCS043 Đồng phục công sở DPCS043 Liên Hệ
65 DPCS044 Đồng phục công sở DPCS044 Liên Hệ
66 DPCS045 Đồng phục công sở DPCS045 Liên Hệ
67 DPCS046 Đồng phục công sở DPCS046 Liên Hệ
68 DPCS047 Đồng phục công sở DPCS047 Liên Hệ
69 DPCS048 Đồng phục công sở DPCS048 Liên Hệ
70 DPCS049 Đồng phục công sở DPCS049 Liên Hệ
71 DPCS050 Đồng phục công sở DPCS050 Liên Hệ
72 DPCS051 Đồng phục công sở DPCS051 Liên Hệ
73 DPCS052 Đồng phục công sở DPCS052 Liên Hệ
74 DPCS061 Đồng phục công sở DPCS061 Liên Hệ
75 DPCS062 Đồng phục công cở DPCS062 Liên Hệ
76 DPCS063 Đồng phục công sở DPCS063 Liên Hệ
77 DPCS064 Đồng phục công sở DPCS064 Liên Hệ
78 DPCS065 Đồng phục công sở DPCS065 Liên Hệ
79 DPCS066 Đồng phục công sở DPCS066 Liên Hệ
80 NM04 Áo Đoàn thanh niên NM04 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục áo thun
81 ATD001 Đồng phục áo thun ATD001 Liên Hệ
82 ATD002 Đồng phục áo thun ATD002 Liên Hệ
83 ATD004 Đồng phục áo thun ATD004 Liên Hệ
84 ATD005 Đồng phục áo thun ATD005 Liên Hệ
85 ATD006 Đồng phục áo thun ATD006 Liên Hệ
86 ATD008 Đồng phục áo thun ATD008 Liên Hệ
87 ATD009 Đồng phục áo thun ATD009 Liên Hệ
88 ATD0010 Đồng phục áo thun ATD0010 Liên Hệ
89 ATD0011 Đồng phục áo thun ATD0011 Liên Hệ
90 ATD0012 Đồng phục áo thun ATD0012 Liên Hệ
91 ATD0013 Đồng phục áo thun ATD0013 Liên Hệ
92 ATD0014 Đồng phục áo thun ATD0014 Liên Hệ
93 ATD0015 Đồng phục áo thun ATD0015 Liên Hệ
94 ATD0016 Đồng phục áo thun ATD0016 Liên Hệ
95 DPTT001 Đồng phục thể thao DPTT001 Liên Hệ
96 DPTT002 Đồng phục thể thao DPTT002 Liên Hệ
97 DPTT003 Đồng phục thể thao DPTT003 Liên Hệ
98 DPTT004 Đồng phục thể thao DPTT004 Liên Hệ
99 DPTT005 Đồng phục thể thao DPTT005 Liên Hệ
100 DPTT006 Đồng phục thể thao DPTT006 Liên Hệ
101 DPTT007 Đồng phục thể thao DPTT007 Liên Hệ
102 DPTT008 Đồng phục thể thao DPTT008 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục kỹ sư
103 TH04 Đồng phục kỹ sư TH04 Liên Hệ
104 TH03 Đồng phục kỹ sư TH03 Liên Hệ
105 TH26 Đồng phục kỹ sư TH26 Liên Hệ
106 TH34 Đồng phục kỹ thuật TH34 Liên Hệ
107 TH35 Đồng phục kỹ sư TH35 Liên Hệ
108 TH36 Đồng phục kỹ sư TH36 Liên Hệ
109 TH37 Đồng phục kỹ sư TH37 Liên Hệ
110 TH38 Đồng phục kỹ sư TH38 Liên Hệ
111 TH39 Đồng phục kỹ sư TH39 Liên Hệ
112 TH40 Đồng phục kỹ sư TH40 Liên Hệ
113 TH41 Đồng phục kỹ sư TH41 Liên Hệ
114 TH42 Đồng phục kỹ sư TH42 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục công nhân
115 Quần áo công nhân vải Kaki 65/35 Liên Hệ
116 Quần áo công nhân vải kaki vn Liên Hệ
117 Quần áo công nhân vải kaki thành công ₫ 265,000
118 Quần áo công nhân vải kaki Hàn Quốc Liên Hệ
119 Quần áo công nhân vải kaki Nam Định Liên Hệ
120 Quần áo công nhân vải kaki Nam Định màu cam Liên Hệ
121 Quần áo công nhân vải kaki Nam Định màu xanh đậm Liên Hệ
122 Quần áo công nhân vải kaki Nam Định màu xanh đen Liên Hệ
123 Áo công nhân vải kaki ₫ 75,000
124 Áo công nhân vải kaki thành công ₫ 125,000
Nhóm : Đồng phục áo liền quần
125 NM01 Áo liền quần NM01 Liên Hệ
126 NM02 Áo liền quần NM02 Liên Hệ
127 NM04 Áo liền quần NM04 Liên Hệ
128 NM05 Áo liền quần NM05 Liên Hệ
129 NM06 Áo liền quần NM06 Liên Hệ
130 NM07 Áo liền quần NM07 Liên Hệ
131 NM08 Áo liền quần NM08 Liên Hệ
132 NM09 Áo liền quần NM09 Liên Hệ
133 NM10 Áo liền quần NM10 Liên Hệ
134 NM11 Áo liền quần NM11 Liên Hệ
135 NM12 Áo liền quần NM12 Liên Hệ
136 NM13 Áo liền quần NM13 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục nhà hàng
137 001 Đồng phục nhà hàng 001 Liên Hệ
138 002 Đồng phục nhà hàng 002 Liên Hệ
139 003 Đồng phục nhà hàng 003 Liên Hệ
140 004 Đồng phục nhà hàng 004 Liên Hệ
141 005 Đồng phục nhà hàng 005 Liên Hệ
142 006 Đồng phục nhà hàng 006 Liên Hệ
143 Đồng phục nhà hàng 007 Liên Hệ
144 008 Đồng phục nhà hàng 008 Liên Hệ
145 009 Đồng phục nhà hàng 009 Liên Hệ
146 0010 Đồng phục nhà hàng 0010 Liên Hệ
147 0011 Đồng phục nhà hàng 0011 Liên Hệ
148 0012 Đồng phục nhà hàng 0012 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục học sinh
149 001 Đồng phục học sinh 001 Liên Hệ
150 002 Đồng phục học sinh 002 Liên Hệ
151 003 Đồng phục học sinh 003 Liên Hệ
152 004 Đồng phục học sinh 004 Liên Hệ
153 005 Đồng phục học sinh 005 Liên Hệ
154 Đồng phục học sinh 006 Liên Hệ
155 007 Đồng phục học sinh 007 Liên Hệ
156 008 Đồng phục học sinh 008 Liên Hệ
157 009 Đồng phục học sinh 009 Liên Hệ
158 0010 Đồng phục học sinh 0010 Liên Hệ
159 0011 Đồng phục học sinh 0011 Liên Hệ
160 0012 Đồng phục học sinh 0012 Liên Hệ
Nhóm : Đồng phục y tế
161 Quần áo phòng dịch vải không dệt Liên Hệ
162 Áo bệnh nhân vải không dệt Liên Hệ
163 Bộ quần áo rời vải không dệt ₫ 95,000
164 Áo liền quần liền mũ vải không dệt Liên Hệ
165 Áo Blouse vải không dệt ₫ 17,500
166 Quần blouse vải không dệt Liên Hệ
167 Áo phẩu thuật vải không dệt Liên Hệ
168 Drap trải giường bệnh Liên Hệ
169 Nón thun y tế Liên Hệ
170 Quần áo phòng mổ phẩu thuật Liên Hệ
171 Quần Blouse y tế nam/nữ Liên Hệ
172 Áo Blouse dài tay nam/nữ ₫ 95,000
173 Nón Blouse trùm đầu y tế Liên Hệ
174 Áo Blouse ngắn tay nam/nữ ₫ 95,000
Nhóm : Yếm tạp dề
175 NM01 Tạp dề vải kaki da bò Liên Hệ
176 NM02 Tạp dề vải jean màu xanh Liên Hệ
177 NM03 Tạp dề vải kaki màu đen Liên Hệ
178 NM04 Tạp dề vải kaki màu muối tiêu Liên Hệ
179 NM05 Tạp dề chống thấm nước Liên Hệ
180 NM06 Tạp dề simili chống hóa chất Liên Hệ
Nhóm : Áo ghi lê
181 k1 Áo ghi lê K1 màu đỏ Liên Hệ
182 k2 Áo ghi lê K2 màu xanh Liên Hệ
183 k3 Áo ghi lê K3 màu đỏ Liên Hệ
184 k4 Áo ghi lê K4 màu đen Liên Hệ
185 k5 Áo ghi lê K5 màu xanh Liên Hệ
Ngành Hàng : Thiết Bị Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện
Nhóm : Găng tay phòng sạch
186 Găng tay phòng sạch vải thun trắng không phủ Liên Hệ
187 Găng tay phòng sạch vải thun xám không phủ ₫ 2,500
188 Găng tay phòng sạch thun trắng phủ PU đầu ngón Liên Hệ
189 Găng tay phòng sạch thun xám phủ PU đầu ngón ₫ 4,000
190 Găng tay phòng sạch thun trắng phủ PU lòng bàn tay Liên Hệ
191 Găng tay phòng sạch thun xám phủ PU lòng bàn tay Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chống tĩnh điện
192 Găng tay vải phòng sạch chống tĩnh điện ₫ 2,500
193 Găng tay vải phòng sạch chống tĩnh điện ₫ 2,500
194 Găng tay vải chống tĩnh điện phủ hạt nhựa ₫ 4,700
195 Găng tay chống tĩnh điện thun trắng ₫ 2,500
196 Găng tay chống tĩnh điện thun xám ₫ 10,000
197 Găng tay chống tĩnh điện thun trắng phủ PU đầu ngón ₫ 5,800
198 Găng tay chống tĩnh điện thun xám phủ PU đầu ngón ₫ 6,500
199 Găng Tay Tĩnh Điện Phủ Lòng ₫ 6,500
200 Găng tay chống tĩnh điện thun xám phủ PU lòng bàn tay ₫ 6,500
201 Găng tay siêu mịn Microfiber Liên Hệ
Nhóm : Quần áo phòng sạch
202 Áo Blouse phòng sạch chống tĩnh điện ₫ 80,000
203 Áo phòng sạch chống tĩnh điện liền quần rời mũ (không mũ) ₫ 95,000
204 Áo phòng sạch chống tĩnh điện liền quần liền mũ ₫ 95,000
205 Quần áo phòng sạch chống tĩnh điện (rời áo rời quần không mũ) ₫ 95,000
Nhóm : Nón, mũ phòng sạch
206 Bọc tóc con sâu vải không dệt Liên Hệ
207 Nón mũ phòng sạch chống tĩnh điện liền khăn choàng Liên Hệ
208 Nón mũ phòng sạch chống tĩnh điện lưỡi trai Liên Hệ
Nhóm : Bao tay ngón
209 Bao ngón tay cao su màu trắng Liên Hệ
210 Bao ngón tay cao su màu cam Liên Hệ
211 Bao ngón tay cao su không Đai Liên Hệ
Nhóm : Giày - Ủng phòng sạch
212 Giày linkworld 4 mắt ₫ 70,000
213 Giày linkworld liền mặt ₫ 70,000
214 Giày linkworld mặt lưới ₫ 70,000
215 Giày linkworld mặt lưới dán ₫ 70,000
216 ủng linkworld mặt lưới Liên Hệ
217 Ủng đế mềm Liên Hệ
218 Giày phòng sạch mũi thép Liên Hệ
219 Giày vải chống tĩnh điện Liên Hệ
220 Bọc giày phòng sạch vải không dệt Liên Hệ
221 Bọc giày phòng sạch nilon CPE Liên Hệ
222 Dép phòng sạch chống tĩnh điện PVC xanh đen Liên Hệ
223 Dép phòng sạch chống tĩnh điện PVC đen Liên Hệ
Nhóm : Khăn lau phòng sạch
224 Giấy lau phòng sạch WIPEXPERTS M-3 Liên Hệ
225 Giấy lau phòng sạch WIPEXPERTS M-3 (Hàng Nhật) Liên Hệ
226 Giấy lau không bụi BEMCOT M-1 (Hàng Nhật) Liên Hệ
227 Vải lau phòng sạch 1009D Liên Hệ
228 Vải lau phòng sạch 1009LE Liên Hệ
229 Vải lau phòng sạch 4009 Liên Hệ
230 Vải lau phòng sạch 8009 Liên Hệ
231 Vải lau phòng sạch PL-8009 Liên Hệ
Nhóm : Cuộn lăn dính bụi phòng sạch
232 Con lăn dính bụi Liên Hệ
233 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) Liên Hệ
234 Cuộn lăn dính bụi silicone chống tĩnh điện Liên Hệ
235 Tay cầm con lăn dính bụi Liên Hệ
236 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 4 INCH Liên Hệ
237 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 6 INCH Liên Hệ
238 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 8 INCH Liên Hệ
239 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 10 INCH Liên Hệ
240 Cuộn lăn dính bụi phòng sạch (cả bộ) 12 INCH Liên Hệ
241 Cây lăn bụi 90 lớp (lăn quần áo) Liên Hệ
Nhóm : Thảm dính bụi phòng sạch
242 Thảm dính bụi phòng sạch STICKY MAT 30 miếng /tấm (60x90cm) Liên Hệ
243 Thảm dính bụi phòng sạch STICKY MAT 30 miếng /tấm (60x45cm) Liên Hệ
244 Màng PVC chống tĩnh điện loại mỏng Liên Hệ
245 Màng PVC chống tĩnh điện loại dày Liên Hệ
246 Thảm cao su chống tĩnh điện (1M X 10M X 2M) Liên Hệ
247 Thảm cao su chống tĩnh điện (1.2M X 10M X 2M) Liên Hệ
Nhóm : Giấy in phòng sạch
248 Giấy in phòng sạch màu trắng A4 KM Liên Hệ
249 Giấy in phòng sạch màu trắng A3 KM Liên Hệ
250 Giấy in phòng sạch nhiều màu A4 KM Liên Hệ
251 Giấy in phòng sạch nhiều màu A3 KM Liên Hệ
Nhóm : Ghế chống tĩnh điện
252 Ghế chống tĩnh điện 7201 Liên Hệ
253 Ghế chống tĩnh điện 7202 Liên Hệ
254 Ghế chống tĩnh điện 7203 Liên Hệ
255 Ghế chống tĩnh điện 7204 Liên Hệ
256 Ghế chống tĩnh điện 7205 Liên Hệ
257 Ghế chống tĩnh điện 7206 Liên Hệ
258 Ghế chống tĩnh điện 7207 Liên Hệ
259 Ghế chống tĩnh điện 7209 Liên Hệ
260 Ghế chống tĩnh điện 7210 Liên Hệ
261 Ghế chống tĩnh điện 7211 Liên Hệ
262 Ghế chống tĩnh điện 7212 Liên Hệ
263 Ghế chống tĩnh điện 7213 Liên Hệ
264 Ghế chống tĩnh điện 7220 Liên Hệ
Nhóm : Thiết bị phòng sạch khác
265 Vải chống tĩnh điện phòng sạch ₫ 20,000
266 Lọ đựng cồn phòng sạch chống tĩnh điện Liên Hệ
267 Lọ đựng cồn phòng sạch Liên Hệ
268 Vòng đeo tay chống tĩnh điện không dây Liên Hệ
269 Vòng đeo tay chống tĩnh điện có dây Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ đầu - Bảo vệ mắt
Nhóm : Nón bảo hộ nhựa
270 Nón bảo hộ nhựa khóa vặn - N.001SB ₫ 35,000
271 Nón bảo hộ nhựa - N.002SB ₫ 30,000
272 Nón bảo hộ nhựa - N.003SB ₫ 28,000
273 Nón bảo hộ nhựa - N.004SB ₫ 20,000
274 Nón bảo hộ nhựa - N.005SB ₫ 40,000
275 Nón bảo hộ nhựa - N.006SB ₫ 45,000
276 Nón bảo hộ nhựa - N.013SB ₫ 32,000
277 Nón bảo hộ nhựa kính trong - N.80SB Liên Hệ
278 Nón bảo hộ nhựa kính hàn - N.81SB Liên Hệ
279 Nón bảo hộ nhựa mặt nạ hàn - HN.90SB Liên Hệ
280 Nón bảo hộ lao động - N.10SD Liên Hệ
281 Nón cách điện - N.20SD Liên Hệ
282 Nón bảo hộ lao động - N.30SD Liên Hệ
283 Nón bảo hộ lao động - N.40SD ₫ 55,000
284 Nón bảo hộ lao động SSeda FASHION I Liên Hệ
285 Nón bảo hộ lao động SSeda FASHION IV Liên Hệ
286 Nón bảo hộ lao động Kukje Liên Hệ
287 Nón bảo hộ lao động MSA Liên Hệ
288 Nón bảo hộ cho lính cứu hỏa Liên Hệ
289 Mũ kính che mặt SM-84Y Liên Hệ
290 Gọng gắn kính lò xo H86 Liên Hệ
291 Miếng kính che mặt SM-84B-10 Liên Hệ
Nhóm : Nón đầu bếp
292 Nón đầu bếp loại thấp Liên Hệ
293 Nón đầu bếp loại cao Liên Hệ
Nhóm : Kính bảo hộ lao động
294 Kính trong gọng đen - 805 ₫ 12,000
295 Kính trong gọng đen - 885 ₫ 12,000
296 Kính trong gọng xanh - 806 ₫ 12,000
297 Kính trong gọng xanh - 886 ₫ 12,000
298 Kính đen gọng đen - 807 Liên Hệ
299 Kính đen gọng đen - 887 Liên Hệ
300 Kính đen đậm gọng đen - 809 Liên Hệ
301 Kính đen đậm gọng đen - 889 Liên Hệ
302 Kính dơi trong - 815 Liên Hệ
303 Kính dơi đen - 817 Liên Hệ
304 Kính dơi đen đậm - 819 Liên Hệ
305 Kính đeo trong - 801 Liên Hệ
306 Kính đeo đen - 802 Liên Hệ
307 Kính dẻo trong - 800 Liên Hệ
308 Kính gắn nón BH - 803 Liên Hệ
309 Kính hàn vuông 2 lớp - HT97 Liên Hệ
310 Kính hàn tròn 2 lớp - HT96 Liên Hệ
311 Kính bảo hộ SS-416 trắng Liên Hệ
312 Kính bảo hộ SS-416 đen Liên Hệ
313 Kính bảo hộ Honeywell SC1-A Liên Hệ
314 Kính bảo hộ Honeywell A700 trắng Liên Hệ
315 Kính bảo hộ Honeywell A700 đen Liên Hệ
316 Kính bảo hộ A800 Honeywell trắng Liên Hệ
317 Kính bảo hộ Honeywell A800 đen Liên Hệ
318 Kính bảo hộ Honeywell A800 bạc Liên Hệ
319 Kính bảo hộ Honeywell A900 Liên Hệ
320 Kính bảo hộ Honeywell A902 Liên Hệ
321 Kính bảo hộ Kings KY-151 Liên Hệ
322 Kính bảo hộ Kings KY-152 Liên Hệ
323 Kính bảo hộ Kings KY-1151 Liên Hệ
324 Kính bảo hộ Kings KY-1152 Liên Hệ
325 Kính bảo hộ Kings KY-1153 Liên Hệ
326 Kính bảo hộ Kings KY-1154 Liên Hệ
327 Kính bảo hộ Kings KY-2221 Liên Hệ
328 Kính bảo hộ Kings KY-2222 Liên Hệ
329 Kính bảo hộ Kings KY-2223 Liên Hệ
330 Kính bảo hộ Kings KY-2224 Liên Hệ
331 Kính bảo hộ Kings KY-311 Liên Hệ
332 Kính bảo hộ Kings KY-312 Liên Hệ
333 Kính bảo hộ Kings KY-313B Liên Hệ
334 Kính bảo hộ Kings KY-314B Liên Hệ
335 Kính bảo hộ Kings KY-711 Liên Hệ
336 Kính bảo hộ Kings KY-712 Liên Hệ
337 Kính bảo hộ Kings KY-714 Liên Hệ
338 Kính bảo hộ Kings KY-715 Liên Hệ
339 Kính bảo hộ Kings KY-717 Liên Hệ
340 Kính bảo hộ Kings KY-733 Liên Hệ
341 Kính bảo hộ Kings KY-734 Liên Hệ
342 Kính bảo hộ chống bụi JG-101 Liên Hệ
343 Kính bảo hộ chống hóa chất V-maxx ₫ 120,000
344 Kính dơi trong - 901 Liên Hệ
345 Kính dơi đen - 901 Liên Hệ
Nhóm : Kính chống hóa chất
346 Kính chống hóa chất Muria 1 Liên Hệ
347 Kính chống hóa chất galaras Liên Hệ
348 Kính bảo hộ 46YS Liên Hệ
349 Kính bảo hộ 461M Liên Hệ
350 Kính bảo hộ 466M Liên Hệ
351 Kính bảo hộ 468M Liên Hệ
352 Kính bảo hộ 469M Liên Hệ
353 4683 Kính bảo hộ 4683 Liên Hệ
354 4686 Kính bảo hộ 4686 Liên Hệ
355 S5BS Kính bảo hộ S5BS Liên Hệ
356 S85 EC Kính Protector S85 EC Liên Hệ
357 GCV76 Kính chống hóa chất GCV76 Liên Hệ
358 K03 Kính bảo hộ lao động K03 Liên Hệ
Nhóm : Kính chống bức xạ
359 Kính bảo hộ Proguard 04 Liên Hệ
360 Kính bảo hộ Proguard 03 Liên Hệ
361 KBX02 Kính bảo hộ Proguard Liên Hệ
362 KBX01 Kính bảo hộ Proguard Genex-BC Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ hàn
363 H90 Mặt nạ hàn đội đầu - H.90 Liên Hệ
364 H93 Mặt nạ hàn cầm tay trong - H.93 Liên Hệ
365 HE.91 Mặt nạ hàn cán ép - HE.91 Liên Hệ
366 WH-4000 Mặt nạ hàn cảm ứng ánh sáng WH-4000 Liên Hệ
367 KM-8000 Mặt nạ hàn cảm ứng ánh sáng KM-8000 Liên Hệ
368 1190V Mặt nạ hàn trùm đầu SuperChing 1190V Liên Hệ
369 SM-849 Mặt nạ hàn SM-849 Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ tay - cánh tay
Nhóm : Găng tay len
370 Găng tay len muối tiêu 40g Liên Hệ
371 Găng tay len muối tiêu 50g Liên Hệ
372 Găng tay len muối tiêu 60g Liên Hệ
373 Găng tay len muối tiêu 70g Liên Hệ
374 Găng tay len muối tiêu 80g Liên Hệ
375 Găng tay len màu đen 40g Liên Hệ
376 Găng tay len màu đen 50g Liên Hệ
377 Găng tay len màu đen 60g Liên Hệ
378 Găng tay len màu đen 70g Liên Hệ
379 Găng tay len màu đen 80g Liên Hệ
380 Găng tay len màu trắng 40g ₫ 2,300
381 Găng tay len màu trắng 50g ₫ 2,500
382 Găng tay len màu trắng 60g ₫ 2,800
383 Găng tay len màu trắng 70g ₫ 3,100
384 Găng tay len màu trắng 80g ₫ 3,400
385 Găng tay len poly 40g Liên Hệ
386 Găng tay len poly 50g Liên Hệ
387 Găng tay len poly 60g Liên Hệ
388 Găng tay len poly 70g Liên Hệ
Nhóm : Găng tay vải
389 Găng tay vải poly T5 Liên Hệ
390 Găng tay vải poly T7 Liên Hệ
391 Găng tay vải poly T8 Liên Hệ
392 Găng tay vải poly T9 Liên Hệ
393 Găng tay vải thun L Liên Hệ
394 Găng tay vải cotton Liên Hệ
395 Găng tay vải PE Liên Hệ
396 Găng tay vải poly T10 Liên Hệ
397 Găng tay vải thun lạnh co giản 4 chiều Liên Hệ
398 Găng tay vải thun siêu mịn Liên Hệ
399 Găng tay vải mập Liên Hệ
400 Găng tay vải jean Liên Hệ
401 Găng tay vải kaki Liên Hệ
402 Găng tay vải PC Liên Hệ
403 Găng tay vải thun Hàn Quốc Liên Hệ
404 Găng tay vải thun T5 bo cổ tay Liên Hệ
405 Găng tay vải thun L+2VM Liên Hệ
406 Găng tay vải thun lạnh 3 ngón Liên Hệ
407 Găng tay vải thun lạnh ngắn ngón Liên Hệ
408 Găng tay vải thun PE+3 Liên Hệ
409 Găng tay vải thun XL+4 Liên Hệ
410 Găng tay vải thun L+2 Liên Hệ
411 Găng tay vải thun PET Liên Hệ
412 Găng tay vải thun RKT8 Liên Hệ
413 Găng Tay SH T9 Trắng Mịn Liên Hệ
414 Găng Tay SHL+2 Liên Hệ
Nhóm : Găng tay len phủ hạt nhựa
415 Găng tay len phủ nhựa 60g Liên Hệ
416 Găng tay len phủ nhựa 70g Liên Hệ
417 Găng tay len phủ nhựa 80g Liên Hệ
Nhóm : Găng tay vải bạt
418 Găng tay vải bạt 7 Liên Hệ
419 Găng tay vải bạt 8 Liên Hệ
420 Găng tay vải bạt 9 Liên Hệ
421 Găng tay vải bố 7 Liên Hệ
422 Găng tay vải bố 8 Liên Hệ
423 Găng tay vải bố 9 Liên Hệ
Nhóm : Găng tay len phủ cao su
424 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 40g ₫ 2,700
425 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 50g Liên Hệ
426 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 60g Liên Hệ
427 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 70g Liên Hệ
428 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 80g Liên Hệ
429 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 40g Liên Hệ
430 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 50g Liên Hệ
431 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 60g Liên Hệ
432 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 70g Liên Hệ
433 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 80g Liên Hệ
Nhóm : Găng tay cao su
434 Găng tay cao su Cầu Vồng - dài Liên Hệ
435 Găng tay cao su Cầu Vồng - trung Liên Hệ
436 Găng tay cao su Cầu Vồng - Mini Liên Hệ
437 Găng tay cao su Hướng Dương - dài Liên Hệ
438 Găng tay cao su Hướng Dương - trung Liên Hệ
439 Găng tay cao su Hướng Dương - mini Liên Hệ
440 Găng tay cao su gia dụng Malaysia Liên Hệ
441 Găng tay cao su Nam Long Liên Hệ
442 Găng tay cao su Hợp Thành - dài Liên Hệ
443 Găng tay cao su Hợp Thành - trung Liên Hệ
444 Găng tay cao su xuất khẩu - trung Liên Hệ
445 Găng tay nilon - xốp Liên Hệ
446 Găng tay chống hóa chất Ansell 37-176 Liên Hệ
447 Găng tay Ansell chống Axit G17K Liên Hệ
448 Găng tay chống dầu Nastah NF1513 Liên Hệ
449 Găng tay chống dầu Ansell 37-175 Liên Hệ
450 Găng tay cao su malaysia giá rẻ Liên Hệ
451 Găng tay chống hóa chất HONEYWELL LA132G Liên Hệ
452 Găng tay cao su chống hóa chất loại dài Liên Hệ
453 Găng tay chống Axit màu vàng Liên Hệ
454 Găng tay cao su Nam Long công nghiệp size 7 Liên Hệ
455 Găng tay cao su Nam Long công nghiệp size 8 Liên Hệ
456 Găng tay cao su Nam Long công nghiệp size 9 Liên Hệ
457 Găng tay cao su Nam Long mini size 6 Liên Hệ
458 Găng tay cao su Nam Long mini size 7 Liên Hệ
459 Găng tay cao su Nam Long size M Liên Hệ
460 Găng tay cao su Nam Long size L Liên Hệ
461 Găng tay cao su Nam Long size XL Liên Hệ
462 Găng tay cao su Nam Long size 7 Liên Hệ
463 Găng tay cao su Nam Long size 8 Liên Hệ
464 Găng tay cao su Nam Long size 9 Liên Hệ
Nhóm : Găng tay cách Điện
465 Găng tay cách điện cao áp 26.5KV - Novax Liên Hệ
466 Găng tay cách điện hạ áp 1000 Volt - Novax Liên Hệ
467 Găng tay cách điện hạ áp 500 Volt - Novax Liên Hệ
468 Găng tay cách điện cao áp 17.6KV - Novax Liên Hệ
469 Găng tay cách điện cao áp 20KV - Novax (đen) Liên Hệ
470 Găng tay cách điện hạ áp 500 Volt - Regeltex Liên Hệ
471 Găng tay cách điện cao áp - Regeltex Liên Hệ
472 Găng tay cách điện cao áp - Honeywell Liên Hệ
473 Găng tay cách điện hạ áp - VICADI Liên Hệ
474 Găng tay cách điện 10 KV - VICADI Liên Hệ
475 Găng tay cách điện 15 KV - VICADI Liên Hệ
476 Găng tay cách điện 22 KV - VICADI Liên Hệ
477 Găng tay cách điện 24 KV - VICADI Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chịu nhiệt
478 Găng tay len phủ nhựa 60g Liên Hệ
479 Găng tay len phủ nhựa 70g Liên Hệ
480 Găng tay len phủ nhựa 80g Liên Hệ
481 Găng tay len phủ cao su 1 mặt 40g Liên Hệ
482 Găng tay len phủ cao su 2 mặt 50g Liên Hệ
483 Găng tay len phủ cao su 60g Liên Hệ
484 Găng tay chịu nhiệt Ansell 42-474 Liên Hệ
485 Găng tay chịu nhiệt 500ºC Liên Hệ
486 Găng tay chịu nhiệt SHCD Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chống cắt
487 Găng tay chống cắt Chainex 2000 Liên Hệ
488 Găng tay chống cắt Superior SPWWH Liên Hệ
489 Găng tay chống cắt Max-Grip Liên Hệ
490 Găng tay chống cắt Jogger Constructor Liên Hệ
491 Găng tay chống cắt Jogger Shield Liên Hệ
492 Găng tay chống cắt Davis 5 ngón Liên Hệ
493 Găng tay chống cắt Davis 3 ngón Liên Hệ
Nhóm : Găng tay da Hàn
494 Găng tay da hàn - mềm dài Liên Hệ
495 Găng tay da hàn - mềm ngắn Liên Hệ
496 Găng tay da hàn Work Welding WW014 Liên Hệ
497 Găng tay da hàn Work Welding WW016 Liên Hệ
498 Găng tay da hàn ngắn cừu nhiều màu Liên Hệ
499 Găng tay da hàn ngắn viền đen Liên Hệ
500 Găng tay da hàn phối vải Jean Liên Hệ
501 Găng tay da hàn ngắn nhiều màu Liên Hệ
502 Găng tay da hàn dài nhiều màu Liên Hệ
503 Găng tay hàn da bò nhiều màu viền đen Liên Hệ
Nhóm : Găng tay chống hóa chất
504 Găng tay chống hóa chất Ansell 37-176 Liên Hệ
505 Găng tay Ansell chống Axit G17K Liên Hệ
506 Găng tay chống dầu Nastah NF1513 Liên Hệ
507 Găng tay chống dầu Ansell 37-175 Liên Hệ
508 Găng tay chống hóa chất HONEYWELL LA132G Liên Hệ
509 Găng tay cao su chống hóa chất loại dài Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ chân - Bàn chân
Nhóm : Giày bảo hộ ASIA
510 Giày vải ASIA cột dây - Nam ₫ 68,800
511 Giày vải ASIA cột dây - Nữ ₫ 65,000
512 Giày vải ASIA không cột dây - Nam ₫ 68,800
513 Giày vải ASIA không cột dây - Nữ ₫ 65,000
Nhóm : Giày bảo hộ lao động JOGGER
514 Giày bảo hộ Jogger Bestboy ₫ 390,000
515 Giày bảo hộ Jogger Bestrun ₫ 350,000
516 Giày bảo hộ Jogger X0600 S3 Liên Hệ
517 Giày bảo hộ Jogger Jumper Liên Hệ
518 Ủng cao su bảo hộ Jogger Hercules Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ lao động ABC
519 Giày bảo hộ lao động ABC cao cổ Liên Hệ
520 Giày bảo hộ lao động ABC Kamaz ₫ 78,000
521 Giày bảo hộ lao động ABC đế kếp ₫ 145,000
522 Giày bảo hộ lao động ABC Suýt chỉ đen ₫ 95,000
523 Giày bảo hộ lao động ABC 1 chỉ đen loại tốt ₫ 95,000
524 Giày bảo hộ lao động ABC 2 chỉ vàng loại tốt ₫ 80,000
Nhóm : Giày Bata vải Bình Minh
525 Giày Bata vải Bình Minh sọc đỏ ₫ 48,000
526 Giày Bata vải Bình Minh sọc xanh ₫ 48,000
Nhóm : Giày bảo hộ EDH lót thép
527 Giày bảo hộ EDH K14 thấp cổ chống đinh ₫ 255,000
528 Giày bảo hộ lao động EDH K15 cao cổ Liên Hệ
529 Giày bảo hộ DH-group 01 Liên Hệ
530 Giày bảo hộ DH-group 02 Liên Hệ
531 Giày bảo hộ DH-group 03 Liên Hệ
532 Giày bảo hộ DH-group đen thấp cổ Liên Hệ
533 Giày bảo hộ EDH-K13 ₫ 245,000
534 Giày bảo hộ DH-group cao cổ Liên Hệ
535 Ủng bảo hộ DH-group Liên Hệ
536 Giày bảo hộ EDH-K13 cao cổ chống đinh Liên Hệ
Nhóm : Giày Bata vải Thượng Đình
537 Giày bata vải Thượng Đình sọc xanh ₫ 75,000
538 Giày bata vải Thượng Đình sọc đỏ ₫ 75,000
Nhóm : Giày bảo hộ VIGI
539 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ cột dây Liên Hệ
540 Giày bảo hộ VIGI cao cổ cột dây Liên Hệ
541 Giày vải chống tĩnh điện Liên Hệ
542 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ dán xé Liên Hệ
543 Giày bảo hộ lao động Vigi thấp cổ dán xé đục lỗ Liên Hệ
544 Giày bảo hộ VIGI thấp cổ có quai hậu Liên Hệ
545 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ dây kéo bên hông Liên Hệ
546 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ có thun 2 bên hông Liên Hệ
547 Ủng da bảo hộ Việt Ý cột dây có dây kéo Liên Hệ
548 Ủng vải bố Việt Ý xanh rêu cột dây có dây kéo Liên Hệ
549 Ủng vải bố Việt Ý màu đen cột dây có dây kéo Liên Hệ
550 Ủng bảo hộ Việt Ý màu đen Liên Hệ
551 Giày bảo hộ Việt Ý VIGI cao cổ liền hậu, viền lưỡi gà Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ mũi sắt XP
552 Giày bảo hộ lao động XP xanh Liên Hệ
553 Giày bảo hộ lao động XP đỏ Liên Hệ
554 Giày bảo hộ lao động XP cao cổ Liên Hệ
555 Giày bảo hộ lao động XP chữ đỏ - loại xịn Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ lao động Goodyear
556 Giày bảo hộ GoodYear GY-071 Liên Hệ
557 Giày bảo hộ GoodYear GY-023 Liên Hệ
558 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Pro M (GY-161) Liên Hệ
559 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Pro L (GY-163) Liên Hệ
560 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Trio (GY-014) Liên Hệ
561 Giày bảo hộ GoodYear - Eagle Rig (GY-019) Liên Hệ
562 Giày bảo hộ GoodYear - GY-071N Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ King'S
563 Giày bảo hộ King's KWS800 Liên Hệ
564 Giày bảo hộ King's KWS803 Liên Hệ
565 Ủng da bảo hộ King’s KWD805C Liên Hệ
566 Ủng cao su bảo hộ King’s KV20Y Liên Hệ
567 Giày da bảo hộ King’s TE600X thấp cổ Liên Hệ
Nhóm : Giày bảo hộ NTT
568 Giày bảo hộ lao động NTT đế cao su Liên Hệ
569 Giày bảo hộ lao động NTT đế nhựa ABC Liên Hệ
570 Giày bảo hộ lao động NTT đế nhựa Kim Long Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ thân thể
Nhóm : Áo mưa
571 Áo mưa bộ cao cấp Liên Hệ
572 Áo mưa cánh dơi cao cấp Liên Hệ
Nhóm : Quần áo chống hóa chất
573 Quần áo chống hóa chất Microchem 3000 Liên Hệ
574 Quần áo chống hóa chất Microgard 2000 Comfort Liên Hệ
575 Quần áo chống hóa chất Microchem 4000 Liên Hệ
576 Quần áo phòng sơn MutexLight Honeywell Liên Hệ
Nhóm : Quần áo chịu nhiệt
577 Quần áo bảo hộ chống nóng - chịu nhiệt ₫ 125,000
578 Yếm chịu nhiệt Blue Eagle AL7 ( loại không tay) Liên Hệ
579 Áo chịu nhiệt AL2 Liên Hệ
580 Quần chịu nhiệt AL3 Liên Hệ
581 Mặt nạ trùm đầu AL1 Liên Hệ
Nhóm : Quần áo jean
582 Quần áo bảo hộ điện lực vải Jean ₫ 390,000
Nhóm : Áo phản quang
583 Áo lưới phản quang 3M Liên Hệ
584 Áo lưới phản quang loại thường Liên Hệ
585 Áo dây phản quang Liên Hệ
Nhóm : Áo phao cứu sinh
586 Áo phao cứu sinh số 1 ₫ 25,000
587 Áo phao cứu sinh số 2 ₫ 30,000
588 Áo phao cứu sinh số 3 ₫ 35,000
589 Áo phao cứu sinh số 4 ₫ 38,000
590 Áo phao cứu sinh số 5 ₫ 42,000
591 Áo phao cứu sinh số 6 ₫ 50,000
Nhóm : Phao cứu sinh
592 Phao xốp cứu sinh loại nhỏ Liên Hệ
593 Phao xốp cứu sinh loại trung Liên Hệ
594 Phao xốp cứu sinh loại lớn Liên Hệ
595 Phao cứu sinh nhựa Liên Hệ
Nhóm : Đồ bơi trẻ em
596 Kính Bơi Advanced Swim Goggles Liên Hệ
597 Kính Bơi Goggle Liên Hệ
598 Kính Lặn Ống Thở Liên Hệ
599 Mũ Bơi Chống Thấm Nước Liên Hệ
600 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em Liên Hệ
601 Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ em Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ em Liên Hệ
602 Phao Bơi Hỗ Trợ Loại Trung Liên Hệ
603 Phao Bơi Hỗ Trợ Trẻ Em Màu Camo Liên Hệ
604 Phao Bơi Trẻ Em 12 Con Giáp Liên Hệ
605 Phao bơi trẻ em có tay Liên Hệ
606 Phao Bơi Trẻ Em Thiên Nga Liên Hệ
607 Phao Đeo Trước Bụng Liên Hệ
608 Phao Tay Tập Bơi Liên Hệ
609 Phao Ván Tập Bơi Liên Hệ
610 Phao Xốp Hỗ Trợ Bơi Phao Xốp Hỗ Trợ Bơi Liên Hệ
611 Ván Tập Bơi Liên Hệ
Ngành Hàng : Bảo vệ hô hấp - Bảo vệ thính giác
Nhóm : Khẩu trang vải
612 Khẩu trang lưới không hộp - 630 Liên Hệ
613 Khẩu trang lưới có hộp - 630 Liên Hệ
614 Khẩu trang móc tai không hộp - 650 Liên Hệ
615 Khẩu trang móc tai có hộp - 650 Liên Hệ
616 Khẩu trang vải 3 lớp KT5 ₫ 2,500
617 Khẩu trang Neomask VC65 ₫ 12,000
618 Khẩu trang Neomask VC65 (choàng qua gáy) Liên Hệ
619 Màng lọc than hoạt tính ACF Liên Hệ
620 Khẩu trang lọc bụi cao cấp M77 Liên Hệ
621 Khẩu trang than hoạt tính GP Standard ₫ 28,000
622 Khẩu trang than hoạt tính GP EXTREME ₫ 35,000
Nhóm : Khẩu trang y tế
623 Khẩu trang y tế Medipro 3 lớp ₫ 35,000
624 Khẩu trang y tế VD Promax 4 lớp Liên Hệ
625 Khẩu trang y tế VD Promax 3 lớp Liên Hệ
626 Khẩu trang y tế FaceMask 3 lớp Liên Hệ
627 Khẩu trang y tế Sang Hà 3 lớp Liên Hệ
628 Khẩu trang trẻ em 3 lớp MediPro Liên Hệ
629 Khẩu trang y tế than hoạt tính Sang Hà 4 lớp Liên Hệ
630 Khẩu trang y tế 3 lớp Hoa Hồng Liên Hệ
631 Khẩu trang y tế Sang Hà 4 lớp Liên Hệ
Nhóm : Khẩu trang Honeywell
632 Khẩu trang Honeywell H930 Liên Hệ
633 Khẩu trang Honeywell H801 Liên Hệ
634 Khẩu trang Honeywell N1125 có van Liên Hệ
635 Khẩu trang hoạt tính Honeywell N1125OV Liên Hệ
Nhóm : Khẩu trang 3M
636 Khẩu trang 3M 8822 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
637 Khẩu trang 3M 8210 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
638 Khẩu trang 3M 9001 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
639 Khẩu trang 3M 9001V nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
640 Khẩu trang 3M 8247 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
641 Khẩu trang 3M 9332 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
642 Khẩu trang 3M 9914 nhập khẩu Mỹ Liên Hệ
643 Khẩu trang 3M 9925 Liên Hệ
644 Khẩu trang 3M 9913V Liên Hệ
645 Khẩu trang 3M 9913 Liên Hệ
646 Khẩu trang 3M 9211 Liên Hệ
647 Khẩu trang 3M 9105 Liên Hệ
648 Khẩu trang 3M 9042 Liên Hệ
649 Khẩu trang 3M 9010 Liên Hệ
650 Khẩu trang 3M 9010V Liên Hệ
651 Khẩu trang 3M 8577 Liên Hệ
652 Khẩu trang 3M 8511 Liên Hệ
653 Khẩu trang 3M 8246 Liên Hệ
654 Khẩu trang 3M 8212 Liên Hệ
655 Khẩu trang 3M 8210V Liên Hệ
656 Khẩu trang 3M 1860 Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Green Eagle
657 Mặt nạ lọc độc Green Eagle - BB.305 Liên Hệ
658 Mặt nạ lọc độc Green Eagle - BB.306 Liên Hệ
659 Fin lọc độc Green Eagle - B.203 Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Blue Eagle
660 Mặt nạ lọc độc 1 lọc Blue Eagle NP305 Liên Hệ
661 Mặt nạ lọc độc 2 lọc Blue Eagle NP306 Liên Hệ
662 Phin lọc Blue Eagle RC201 Liên Hệ
663 Phin lọc Blue Eagle RC-202 Liên Hệ
664 Phin lọc Blue Eagle RC203 Liên Hệ
665 Phin lọc Blue Eagle RC205 Liên Hệ
666 Phin lọc Blue Eagle RC206 Liên Hệ
667 Phin lọc Blue Eagle RC209 Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc Honeywell
668 Mặt nạ phòng độc toàn mặt Honeywell 54001 Liên Hệ
669 Phin lọc độc khí OV và bụi hơi dầu 7581P100L Liên Hệ
670 Phin lọc Honeywell N75001L Liên Hệ
671 Phin lọc Honeywell 75SCL Liên Hệ
Nhóm : Mặt nạ và phin lọc 3M
672 Hộp giữ tấm lọc bụi 3M-3700 Liên Hệ
673 Tấm lọc bụi, lọc khói hàn 3M-3744 Liên Hệ
674 Phin lọc 3M 2097 Liên Hệ
675 Phin lọc 3M 3301 Liên Hệ
676 Mặt nạ phòng độc 3M 3200 Liên Hệ
677 Phin lọc 3M 6003 Liên Hệ
678 Phin lọc 3M 6001 Liên Hệ
679 Mặt nạ phòng độc 3M 6800 Liên Hệ
680 Mặt nạ phòng độc 3M 7502 Liên Hệ
681 Mặt nạ phòng độc 3M 6200 Liên Hệ
682 Mặt nạ phòng độc 3M 6100 Liên Hệ
Nhóm : Thiết bị chống ồn
683 Nút tai chống ồn - P.30 Liên Hệ
684 Nút tai chống ồn 2 tầng Liên Hệ
685 Nút tai chống ồn 3 tầng - P.32 Liên Hệ
686 Nút tai chống ồn giá tốt Mach-1 Liên Hệ
687 Nút tai chống ồn 3M-1110 Liên Hệ
688 Phone giảm ồn nhập khẩu JE-201 Liên Hệ
689 Nút tai chống ồn Max-30 Liên Hệ
690 Nút tai chống ồn Đài Loan Liên Hệ
691 Nút tai chống ồn 3M-1100 Liên Hệ
692 Nút tai chống ồn 3M-1270 Liên Hệ
693 Phone chống ồn EM62 Liên Hệ
694 Phone chống ồn EM65 Liên Hệ
695 Phone chống ồn EM 92RD Liên Hệ
696 Phone chống ồn EM 92BL Liên Hệ
697 Phone chống ồn PC-03EM Liên Hệ
Ngành Hàng : Thiết bị chống rơi ngã - An toàn
Nhóm : Dây đai an toàn
698 Dây khóa trượt H8621 Liên Hệ
699 Bộ dây an toàn chống sốc 2 móc nhôm Liên Hệ
700 Dây toàn thân + chống sốc 2 móc chống tĩnh điện Liên Hệ
701 Dây chống sốc 2 móc chống tĩnh điện Liên Hệ
702 Dây đai toàn thân Hàn Quốc S-TOP Liên Hệ
703 Dây an toàn toàn thân chống sốc 2 móc Prism Hàn Quốc Liên Hệ
704 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
705 Dây an toàn toàn thân 2 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
706 Dây an toàn nửa thân 1 móc nhôm Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
707 Dây an toàn nửa thân Sseda Hàn Quốc Liên Hệ
708 Dây đai an toàn chống sóc Kukje Hàn Quốc Liên Hệ
709 Dây đai an toàn khóa trượt Adela H-27 Liên Hệ
710 Dây đai an toàn Adela H-32 Liên Hệ
711 Bộ dây an toàn chống sốc 2 móc thép Liên Hệ
712 Bộ dây an toàn chống sốc 1 móc thép Liên Hệ
713 Dây chống sốc 2 móc Adela EF-32 Liên Hệ
714 Dây chống sốc 1 móc Adela EF-31 Liên Hệ
715 Dây đai an toàn toàn thân Adela H-4501 Liên Hệ
716 Dây đai an toàn chống sóc Sseda Hàn Quốc Liên Hệ
717 Dây an toàn thường móc dầy - DT.02 Liên Hệ
718 Dây an toàn thường móc dẹp - DT.01 Liên Hệ
719 Dây an toàn mẫu singapore - DK.6 Liên Hệ
720 Dây an toàn (dây tơ) móc 1 lớn, 1 nhỏ - D.09 Liên Hệ
721 Dây an toàn 1 móc lớn (dây bẹ) - D.08 Liên Hệ
722 Dây an toàn 1 móc lớn (dây tơ) - D.07 Liên Hệ
723 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn - D.66A Chống sốc Liên Hệ
724 Dây an toàn toàn thân 2 móc lớn - D.66 Liên Hệ
725 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn - D.06A - Chống sốc Liên Hệ
726 Dây an toàn toàn thân 1 móc lớn - D.06 Liên Hệ
727 Dây an toàn 2 móc nhỏ (loại tốt) - D.052 Liên Hệ
728 Dây an toàn 1 móc nhỏ (loại tốt) - D.051 Liên Hệ
729 Dây an toàn toàn thân 2 móc nhỏ - D.044 Liên Hệ
730 Dây an toàn toàn thân 1 móc nhỏ - D.04 Liên Hệ
731 Dây an toàn 1 móc nhỏ (dây tơ) - D.03 Liên Hệ
732 Dây an toàn 2 móc nhỏ - D.02 Liên Hệ
733 Dây an toàn 1 móc nhỏ - D.01 Liên Hệ
Nhóm : Thang thoát hiểm
734 Thang thoát hiểm cuốn - TH.56 Liên Hệ
735 Thang thoát hiểm cuốn chống tường - TH.58 Liên Hệ
Nhóm : Cọc giao thông
736 Cọc giao thông vuông phản quang GT.56 Liên Hệ
737 Cọc giao thông nhỏ dạ quang - GT.53A Liên Hệ
738 Cọc giao thông vuông phản quang GT.56A Liên Hệ
739 Cọc giao thông lớn, vuông phản quang Liên Hệ
740 Cọc giao thông nhỏ dạ quang - GT.53 Liên Hệ
741 Cọc giao thông nhỏ phản quang - GT.52 Liên Hệ
742 Cọc giao thông nhỏ phản quang - GT.51 Liên Hệ
743 Cọc giao thông lớn phản quang - GT.511 Liên Hệ
Ngành Hàng : Trang thiết bị PCCC
Ngành Hàng : Trang thiết bị cách Điện
Ngành Hàng : Thảm cao su
Ngành Hàng : Ủng bảo hộ
Nhóm : Ủng bảo hộ đi nước
744 Ủng chống axit, chống dầu S75 Liên Hệ
745 Ủng đế thép và mũi thép SS106 Liên Hệ
746 Ủng bảo hộ mũi thép S106 Liên Hệ
747 Ủng nhựa xanh dương đỏ 285 (size:11->11.5) Liên Hệ
748 Ủng nhựa xanh dương đỏ 285 (size:9->10.5) Liên Hệ
749 Ủng nhựa nâu socola 288 (size:11->11.5) Liên Hệ
750 Ủng nhựa nâu socola 288 (size:9->10.5) Liên Hệ
751 Ủng nhựa rêu đế vàng 284 (size:11->11.5) Liên Hệ
752 Ủng nhựa rêu đế vàng 284 (size:9->10.5) Liên Hệ
753 Ủng nhựa trắng đế vàng 287 (size:11->11.5) Liên Hệ
754 Ủng nhựa trắng đế vàng 287 (size:9->10.5) Liên Hệ
755 Ủng nhựa đen Nữ 829 (size: 11->11.5) Liên Hệ
756 Ủng nhựa đen Nữ 829 (size: 9->10.5) Liên Hệ
757 Ủng nhựa đen Nam 819 (size: 44->45) Liên Hệ
758 Ủng nhựa đen Nam 819 (size: 38->43) Liên Hệ
Nhóm : Ủng bảo hộ VAC
759 Ủng lội nước siêu nhẹ EVA VAC-E150 Liên Hệ
760 Ủng bảo hộ EVA VAC-E014 Liên Hệ
761 Ủng bảo hộ VAC-004 (size:8-10) Liên Hệ
762 Ủng bảo hộ VAC-004 (size:6-7) Liên Hệ
763 Ủng bảo hộ VAC-004 màu đen (size:6-10) Liên Hệ
764 Ủng bảo hộ 2 màu VAC-003 (size:5-7) Liên Hệ
765 Ủng bảo hộ màu đen VAC-003 (size:8-10) Liên Hệ
766 Ủng bảo hộ màu đen VAC-003 (size:5-7) Liên Hệ
767 Ủng bảo hộ VAC-002 (size:8-10) Liên Hệ
768 Ủng bảo hộ VAC-002 (size:5-7) Liên Hệ
769 Ủng cao su bảo hộ mũi thép VAC-001 (size:8-10) Liên Hệ
770 Ủng cao su bảo hộ mũi thép VAC-001 (size:5-7) Liên Hệ
Nhóm : Ủng bảo hộ Vicadi
771 Ủng cao su chịu xăng dầu size 42 Liên Hệ
772 Ủng cao su chịu xăng dầu Liên Hệ
773 Ủng nhựa PVC màu trắng Vicadi Liên Hệ
774 Ủng nhựa PVC các màu Vicadi Liên Hệ
775 Ủng nhựa PVC màu đen Vicadi Liên Hệ
776 Ủng cách điện Vicadi 22kv Liên Hệ
777 Ủng cách điện Vicadi 22kv size 42 Liên Hệ
778 Ủng cách điện Vicadi 30kv Liên Hệ
779 Ủng cách điện Vicadi 35kv Liên Hệ
Ngành Hàng : Vải lau công nghiệp
Ngành Hàng : Thiết bị bảo hộ khác